Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Topmøde for EU's byer og regioner

Regionsudvalget planlægger et ekstraordinært præsidiemøde og et topmøde for byer og regioner under det danske formandskab foråret 2012
11. APR 2011 13.21

Det danske EU-formandskab foråret 2012 udgør en oplagt platform for at synliggøre regioner og kommuner som forudsætning for vækst i såvel Danmark som Europa og skabe fokus og synlighed omkring den indsats, som bidrager til opnåelse af Europa 2020, EU's strategi for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst, lyder det i et punkt fra bestyrelsen i Danske Regioner.

Regionsudvalget afholder traditionelt et ekstraordinært præsidiemøde to gange om året i de lande, der har EU-formandskabet. Således er der også en forventning om, at KL og Danske Regioner er værter for et sådant møde under dansk formandskab i foråret 2012 med deltagelse af ca. 200 personer.

Regionsudvalget afholder ligeledes fra tid til anden et europæisk topmøde for regioner og byer med deltagelse af ca. 600 personer, hvoraf de 200 personer også deltager i præsidiemødet.

Københavns Kommune og Region Hovedstaden har meddelt Regionsudvalget, at de har besluttet at bidrage med 750.000 kroner hver til afvikling af topmødet, idet der peges på, at det bør ske i et lige partnerskab med KL og Danske Regioner.

Københavns Kommune og Region Hovedstaden har hver bevilget 750.000 kroner til topmødet, Danske Regioner og KL forventes at bidrage til det ekstraordinære præsidiemøde med 300.000 kroner hver.

ka