Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Tønder i dialog med vrede borgere om sygedagpenge-sager

Tønder er det sted i landet, hvor næst-flest borgere har mistet sygedagpengene, nu tilbyde kommunen at gennemgå sagerne igen
9. NOV 2011 10.36

TØNDER: En række borgere i Tønder Kommune kan nu få deres sygedagpengesager gennemgået endnu en gang. Det gav kommunen tilsagn om, da en kreds af utilfredse borgere blev modtaget på rådhuset i Tønder. Samtidig lagde kommunen op til et samarbejde med nedsættelse af en fælles arbejdsgruppe for at forbedre kontakten og dialogen mellem borgere og myndigheder. Det oplyser kommunen.

Borgergruppen var mødt op for at aflevere spørgsmål og klager over kommunens behandling af deres sygedagpengesager. Gruppen blev modtaget i Byrådssalen af formanden for Arbejdsmarkedsudvalget, Carsten Dinsen Andersen (Slesvisk Parti), direktør Klaus Liestmann, Social, Arbejdsmarked og Sundhed, samt fagchef Bert Schultz, Jobcenter Tønder.

- Vi lytter til borgerne og tager deres klager alvorligt. Vi vil gerne forsøge at tackle problemerne i samarbejde med borgerne, og de konkrete sager, som ikke allerede er prøvet juridisk ved Beskæftigelsesankenævnet, tilbyder vi nu at se på igen på ledelsesniveau, oplyser Carsten Dinsen Andersen.

Han understreger, at tilbuddet er et ekstraordinært tilbud, der alene gælder i denne særlige situation. Det kan ikke forventes, at kommunen generelt er indstillet på at genbehandle alle sager. Her må der henvises til klagesystemet.

Udvalgsformanden finder det positivt, at borgerne mødte op på rådhuset for at få snakket om tingene, og han glæder sig over, at der trods utilfredsheden og kritikken var en konstruktiv dialog.

- Vi skal være så fleksible og imødekommende som muligt, men vi skal naturligvis følge gældende lovgivning, og på grund af reglerne kan vi ikke altid imødekomme borgernes ønsker, siger direktør Klaus Liestmann.

- Men vi har en fælles interesse i at sikre, at sagsbehandlingen er i orden, og at borgerne altid får den vejledning og information, de har brug for. Vi har allerede taget en række initiativer, og vi er meget lydhøre over for yderligere forslag til optimering af sagsbehandlingen og forbedring af kommunikationen. Derfor har vi opfordret kredsen af borgere til at være med i en fælles proces med en arbejdsgruppe, hvor de fortæller os om deres oplevelser, og hvordan de mener, vi kan gøre tingene bedre, tilføjer Klaus Liestmann.

Kommunen planlægger desuden at gennemføre en brugertilfredshedsundersøgelse og håber, at borgergruppen også her vil spille aktivt med og bidrage til at kvalificere undersøgelsen.

Det er aftalt, at borgergruppen får skriftligt svar på deres afleverede spørgsmål og klager inden to uger. Kommunens tilbud om revurdering af sagerne og nedsættelse af en fælles arbejdsgruppe vil også blive fremsendt skriftligt.

- Vort udgangspunkt er, at vi inden for lovgivningens rammer vil give borgerne den bedst mulige hjælp. Derfor håber vi, at borgerne tager imod invitationen til et samarbejde, siger udvalgsformand Carsten Dinsen Andersen.