Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

To af tre jobcentre har digitale tilbud til de ledige

Webinarer, apps og digitale platforme bruges som supplement til besøg på jobcentret.
28. JAN 2021 7.00

Mange ledige har mulighed for at få hjælp til deres jobsøgning derhjemme, viser en rundspørge fra KL's nyhedsbrev Momentum.

36 af de 56 jobcentre, som har svaret på en rundspørge fra Momentum, tilbyder borgerne digitale værktøjer som supplement til det fysiske jobcenter. Derudover forventer 10 af de 56 jobcentre at indføre digitale værktøjer i løbet af det kommende år.

Det mest brugte digitale værktøj er webinarer, hvor de ledige kan sidde hjemme og høre på gode råd om jobsøgning eller få viden om særlige områder. 

Næstmest brugt er en app eller online digital platform, hvor der fx kan ligge videoer og guides.

Som et eksempel nævner Momentum, hvordan Rødovre siden 2018 har tilbudt ledige en job-app, hvor de kan se de bestillinger, jobcentret får fra virksomheder på ledige med bestemte kvalifikationer, uden at der er lavet konkrete jobopslag. Så kan de ledige selv melde, at de vil tage kontakt til virksomheden, hvilket fritager jobcentret for opgaven med at formidle kontakt.

Rundspørgen viser, at jobcentrene især tilbyder de digitale værktøjer til dagpengemodtagere og jobparate modtagere af kontanthjælp.

KL-forslag om digitale tilbud

KL har for nylig foreslået at indføre et virtuelt jobunivers på alle danske jobcentre, så nye ledige, der efter en indledende samtale vurderes at kunne klare sig selv i det digitale univers, gør det i nogle måneder, mens jobcentret koncentrerer kræfterne om de øvrige ledige.

Derfor glæder det Thomas Kastrup-Larsen (S), formand KL's arbejdsmarkeds- og borgerserviceudvalg, at jobcentrene er godt i gang med digitale løsninger.

- Det vidner om, at der allerede er en digital modenhed i jobcentrenes møde med ledige, og vi skal tage de positive erfaringer til os og udnytte det store potentiale, der ligger i, at man med en digital løsning kan give mere fleksibilitet, siger han.

ak