Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

To år og syv måneder uden svar

Tillid til myndighederne forudsætter at borgerne får svar, indskærper Ombudsmanden efter kritisabel sag om borgerhenvendelse i Frederikssund

FREDERIKSSUND: Forvaltningen for Vej, Trafik og Affald i Frederikssund Kommune har taget initiativ til at indarbejde nye procedurer, som skal sikre at alle fremtidige henvendelser bliver registreret for at undgå at sager kan ligge ubesvarede, oplyser Folketingets Ombudsmand, der desuden har opfordret kommunen til at overveje at fastsætte målsætninger for sagsbehandlingstiden og at føre kontrol med om målsætningerne overholdes.

Det sker efter en sag, hvor en borger henvendte sig til kommunen om et vejsyn på en privat fællesvej. I over to år og syv måneder blev der ikke foretaget nogen form for ekspeditioner i sagen. Borgeren fik ikke svar på sine rykkere, og kommunen besvarede heller ikke en henvendelse fra Vejdirektoratet.

- Offentlige myndigheder spiller i mange sammenhænge en central rolle for borgerne. At borgerne har tillid til myndighederne, er derfor afgørende for et velfungerende samfund. En sådan tillid forudsætter at myndighederne tager hånd om borgernes henvendelser, og at borgerne får svar. Det er ikke sket i denne sag, og jeg mener at kommunens sagsbehandlingstid har været meget kritisabel, siger Folketingets Ombudsmand, Hans Gammeltoft-Hansen.

Ombudsmandens udtalelse i sagen findes her.

ka