Tilfreds enstemmighed om Mariagerfjords 2022-budget

Gunstig økonomi, men demografiske udfordringer i horisonten.
13. SEP 2021 14.06

TEMA: Budget 2022

MARIAGERFJORD: Enigheden om budgetaftalen fra 2022 er total i Mariagerfjord Byråd, hvor alle 29 byrådsmedlemmer står bag. Både sidste års udligningsreform og dette års økonomiaftale mellem KL og regeringen har stillet kommunen økonomisk gunstigt.

Aftaleparterne erklærer sig ligefrem "tilfredse med, at der med denne budgetaftale skabes yderligere stabilitet i kommunens økonomi" og også "med at kunne imødekomme medarbejdernes ønske om at skabe et balanceret budget, som tager hensyn til, at de foregående års budgetter har igangsat mange forandringer, som skal have tid til at fæstne sig".

Tilfredsheden til trods er der dog også pres på servicerammen, og derfor rummer aftalen også indskrænkninger på nogle områder for at skabe luft til udvidelser på andre. Samtidig er man sig også bevidst, "at kommunens økonomiske fundament i årene frem kan blive udfordret af den demografiske udvikling", hedder det i aftaleteksten om udsigten til flere ældre og færre erhvervsaktive borgere.

Partierne bag budgetaftalen er Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, De Konservative, SF og De Radikale samt løsgænger Svend Madsen (eks-V), der nu repræsenterer sig egen Mariagerfjordlisten. Budgettet første- og andenbehandles i byrådet 23. september og 14. oktober.

 

Se budgetaftalen og tilhørende talmateriale.