Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Til kamp mod invasive krebs

Syddjurs har haft held med at bekæmpe signalkrebs
KORT NYT21. MAR 2011 10.30

SYDDJURS: - Signalkrebsen er en invasiv art og desværre på fremmarch flere steder i landet. Selvom vi ikke er lykkedes fuldt i bekæmpelsen af signalkrebsen i Alling Å, har vi gjort os nogen vigtige erfaringer med projektet, siger
teamleder for naturområdet, Hanne Henriksen.

Signalkrebs kommer oprindeligt fra Nordamerika, og blandt andet pga. større fødesøgningsaktivitet end den hjemmehørende Flodkrebs, vokser Signalkrebs hurtigere, og kan derved udkonkurrere den hjemmehørende Flodkrebs.
Signalkrebs i Alings Å systemet bekæmpes med krebseruser samt udsætning af aborrer til at æde krebseyngel.