Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Thisted leverer nu køling og sparer el, CO2 og penge

Thisted Kommune skærer med et hug 50 tons CO2 væk fra sin årlige udledning ved at installere fjernkøling til kommunens computercentral
29. MAR 2011 11.43

THISTED:  - Ved at installere fjernkøling sparer vi en udledning af 50 tons CO2 om året. Dette viser Thisted Kommunes vilje til at passe på klimaet og understreger vores ønske om at være Danmarks førende klimakommune, fortæller borgmester Lene Kjeldgaard Jensen (V).

- Vi kender det alle. Vores computere bliver varme, og bliver de varme nok, fungerer de ikke. Derfor er der installeret køleblæsere, køle-ribber og meget andet i kraftfulde pc'ere, men dette er bare ikke altid nok. Thisted Kommune gemmer al data i et såkaldt serverrum, hvor en række computere gemmer borgernes data. Det kræver kræfter, og hvor en computer bruger kræfter bliver der varmt. Meget varmt. Derfor har Thisted Kommune valgt at investere i fjernkøling, da tiden kom til at investere i ny køling til serverrummet.

Ensartet kølingsbehov hele året
Formand for Thisted Varmeforsyning Lars Toft Hansen fortæller, at Thisted Kommune med serverrummet er en ideel kunde til fjernkølingen i Thisted. Fordi serverne kører hele året - døgnet rundt - er det meget let at fastlægge kølingsbehovet. Tidligere brugte Thisted Kommune 100 MWh om året, eller det der svarer til godt og vel 20 familiers normalforbrug til at køle serverrummet. Dette elforbrug er nu fuldstændigt væk og erstattet af klimavenlig fjernkøling. Ud over at afløse 50 tons CO2 om året har Thisted Kommune også prissikret sin energiinvestering.

Lars Toft Hansen fortæller, at for det første er det aftalt, at prisen for fjernkøling aldrig må overstige, hvad det ville have kostet at køle serverrummet konventionelt, men samtidigt er det også sådan, at fjernkøling i lighed med fjernvarme bliver billigere jo flere, der er tilsluttet. Fjernkøling passer på miljøet Thisted by har i dag en varmeforsyning, der stammer fra flere vedvarende energikilder. Thisted Varmeforsyning har derfor flere strenge at spille på, når der skal leveres energi til byens borgere.

Den største leverandør af varme er Kraftvarmeværk Thisted. Dette affaldsfyrede kraftvarmeværk kører hele året, hvilket betyder, at der i sommerhalvåret vil være et behov for at bortkøle overskudsvarme. Da det er mest miljørigtigt at udnytte energien fuldt ud hele året, er fjernkøling en oplagt teknologi til kraftvarmen. Her er Thisted Kommune med til at udnytte den overskudsvarme, der ellers ville have været bortkølet. Fjernkølingen drives af fjernvarmen gennem et absorptionskøleanlæg. Herfra pumpes køling rundt til de tilsluttede kunder nær Thisted bymidte.

Takket være både affaldsforbrændingen og også Thisted Varmeforsynings halmvarme- og geotermiske anlæg, er fjernkølingen i Thisted blandt landets mest bæredygtige kølingsmetoder.

Ikke kun for kommunen
Fjernkøling er ikke kun tiltænkt kommunen serverrum. Fjernkøling er en ideel løsning for mange bygninger omkring bymidten som f.eks. butikker og kontorer. Fra et miljøperspektiv er det oplagt, at de erhvervsdrivende omkring bymidten får mulighed for også at sige, at de er med til at nedsætte forbruget af fossile brændstoffer ved at bruge fjernkøling. Samtidigt gør de deres bygninger pænere og mindre støjende, da de med fjernkøling ikke har behov for grimme støjende kompressorer uden på deres bygninger, da fjernkøling bliver tilført bygningerne ligesom fjernvarmen.

Men også som forretningsfremme er der spændende perspektiver i fjernkølingen. Virksomhedernes forbrug af el til komfortkøling, det vil sige køling til et behageligt indeklima for kunder og ansatte, er ikke længere fradragsberettiget. Da fjernkøling samtidigt med bliver billigere, jo flere der er tilsluttet, er fjernkøling ikke blot godt for miljøet - det er også godt for økonomien.