Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Task Force og nye værktøjer klare til udrykning

Kommunerne har knap to år til at få udarbejdet planer for klimatilpasning, og Miljøministeriet er klar til at rykke til hjælp
14. FEB 2012 12.02

Ida Auken har gjort det klart, at kommunerne skal have en handlingsplan for klimatilpasning inden for to år, hvilket konkret betyder inden udgangen af november 2013. Kommunerne skal være i stand til at klare skybrud, havsspejlsstigninger og andet ekstremvejr bedre.

Task Force for Klimatilpasnings nye rejsehold blev 1. februar 2012 oprettet for at hjælpe kommunerne i arbejdet med handlingsplaner for klimatilpasning. Rejseholdet er i gang med indsamling af den nyeste viden, men allerede nu er en række redskaber klar til brug for kommunerne.

Nye værktøjer: Havvand på land og Klimameteret
Task Force for Klimatilpasning har offentliggjort et nyt værktøj, Havvand på land, som kan hjælpe kommuner, borgere og virksomheder med at se, hvordan havsspejsstigninger i fremtiden vil påvirke netop deres områder. Værktøjet viser, hvor havvandet vil trænge ind afhængig af vandstanden. Læs mere om Havvand på land og prøv værktøjet ved at følge dette link.

Et andet værktøj, Klimameteret, skal inspirere til hvilken metode kommunerne og spildevandsforsyningerne kan vælge ved risikokortlægning for oversvømmelser. Værktøjets indhold er en del af Klimakogebogen fra DANVA, og er her på portalen gjort interaktivt og brugervenligt.

Værktøjet beskriver metoder til brug for analyser af oversvømmelser, fra simple 'hulkort' eller 'bluespots' til avancerede hydrauliske computermodeller.
Prøv værktøjet med dette link.

Nye eksempler på klimatilpasning
Klimatilpasning.dk har fået en række nye eksempler på gode klimatilpasningsprojekter. Eksempelvis har man i Aarhus valgt at ophobe vand fra ekstremregn i en ny sø. Søen reducerer samtidig kvælstofudvaskningen fra landbruget.

Tivoli har vist sig at være yderst sårbar over for skybrud. Derfor har ledelsen udarbejdet en beredskabsplan og foretaget essentielle omstruktureringer i haven for at mindske sårbarheden.

I Odense skal det nye Odense Universitetshospital kunne håndtere store regnmængder på egen grund uden at bidrage til oversvømmelser andre steder.
Læs disse og andre gode eksempler her.

Ny kommuneindgang
Indgangen for kommunerne fra forsiden af klimatilpasning.dk er blevet opdateret, og her findes blandt andet en opsummering på kommunernes feedback fra Tour de Klimatilpasning.

I kommuneindgangen findes også resultatet af Videncenter for Klimatilpasnings undersøgelse fra 2010, af hvor mange kommuner, der har udarbejdet en egentlig klimatilpasningsstrategi.
Se kommuneindgangen her.