Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Tag din kollega under armen

Odsherred lancerer oplevelsesprogram for alle medarbejdere for at inspirere til trivsel og langtidsfriskhed på arbejdspladserne. Målet er at komme ned under landsgennemsnittet i sygefravær
19. APR 2011 14.27

ODSHERRED: Mød Jytte Abildstrøm - eller Bent Fabricius Bjerre. Find din indre gospelsanger, hør haveskribent Signe Wenneberg fortælle om haven som helbreder, kom til forpremiere i biografen, julerevy på teatret eller lær at skifte hjul på bilen...

De over 3000 ansatte i Odsherred Kommune får nu en bred vifte af trivselstilbud i form af et helt oplevelsesprogram som indstik i kommunens personaleblad, som i april er på vej ud til alle, oplyser kommunen.

Formålet er at fremme langtidsfriskhed og skabe mere trivsel på arbejdspladsen ved at give medarbejderne kulturelle oplevelser i fritiden, og allerhelst sammen og under devisen 'tag din kollega under armen', for har du oplevet noget sjovt sammen med kollegerne, er der også meget større chance for, at I får en endnu sjovere og mere trivelig dag i morgen på arbejdet.

Trivselsguider uddannet
- Vi vil med dette katalog inspirere den enkelte arbejdsplads og ansatte i kommunen til selv at gøre mere for at skabe trivsel i hverdagen, siger HR- og personalechef Kirsten Markvardsen. Kommunen har netop uddannet de første 'trivselsguider', som er arbejdsmiljørepræsentanter, der nu er udstyret med mere viden om, hvad der skal til for at forebygge nedslidning og stress og fremme trivsel på arbejdspladserne.

Midlerne kommer fra Projekt fra Sygefravær til Trivselsnærvær og for tre af programpunkternes vedkommende fra puljen for senioraktiviteter fra trepartsaftalen. HR-teamet har i alt tilrettelagt et omfattende program med 10 forskelligartede kulturelle tilbud.

Ideen til oplevelsesprogrammet er hentet fra trivselseksperten Henrik Kroghs opfordring til alle om at gå ud og få en god kulturoplevelse sammen med andre - det gavner både humøret og helbredet og mindsker dermed sygefraværet.

Vil knække sygefraværskurven
- Det er ingen hemmelighed, at vi med trivselsfremme regner med at knække sygefraværskurven, så dan kommer under 5 pct. sygefravær pr. institution, afdeling eller center, for dermed kommer vi under landsgennemsnittet. Visse steder er sygefraværet i dag alt for højt, andre steder er det nærmest ikke-eksisterende. Vi vil derfor også fremhæve de gode eksempler fra tre-fire-fem arbejdspladser i kommunen med lavt sygefravær og stor trivsel. Vi vil fremme langtidsfriskheden, forklarer Kirsten Markvardsen.

En trivselsnærværsanalyse af blandt andet Fagcenter for Ejendom og Byggeri, som har en stor portion trivsel og lille sygefravær, skal danne baggrund for et idékatalog, som andre kommunale arbejdspladser kan hente inspiration fra.

Prøveballon
Projektmedarbejder Ida Rausch, der er cand.scient.soc. fra RUC med speciale i arbejdsmiljø og sundhedsfremme, er ansat til at se nærmere på initiativer, der kan fremme trivsel og fastholdelse på arbejdspladsen som led i 3 partsaftalen, ligesom også aktiviteter for seniorer skal fremmes.

- Vi skal naturligvis stadig hjælpe og fokusere på sygefravær, sygemeldte og stressramte, men vi vil gerne flytte fokus til også at omhandle alle de gode historier og alle de steder, hvor det heldigvis går rigtig godt med at trives på arbejdspladsen, siger Kirsten Markvardsen.

Oplevelsesprogrammet er en prøveballon, som HR og Personale gerne vil have respons fra medarbejderne på. Er tilbuddene gode og relevante nok til, at man vil deltage i dem? Savner man andre aktiviteter? I givet fald bliver et tilsvarende program gentaget næste år.


Fra venstre HR-konsulent Carsten Ammitzbøll, projektmedarbejder Ida Rausch, arbejdsmiljøkonsulent Birte Friis Skytte, HR- og personalechef Kirsten Markvardsen, HR-konsulent Charlotte Duholm og medarbejder Eli Salomon. Uddannelseskonsulent Rud Teglers var ikke til stede, da fotoet blev taget. (Foto: Marianne Diers)