Tårnby vil kompenseres for københavnere i idrætsklubber

KORT NYT12. JUN 2022 13.29

TÅRNBY / KØBENHAVN: 71 idrætsforeninger i Tårnby Kommune har registreret 14.836 medlemmer, hvoraf 7.934 medlemmer har bopæl i Tårnby. Hele 4.915 har bopæl i Københavns Kommune. Og det er et problem, mener Tårnby Kommune, der ifølge Amagerliv.dk  ikke længere vil betale for medlemmer, der bor i en anden kommune.

I et notat skriver forvaltningen, at Tårnby Kommunes udgifter til idrætsforeninger med medlemmer bosiddende i København løber op på 6,9 mio. kr. i driftsudgifter for de særligt driftstunge anlæg, mens medlemmer under 25 år udgør en udgift på to mio. kr. Kommunen betaler også lokaletilskud på 500.000 kr. og yderligere driftsudgifter på 4,4 mio. kr.

Tårnby Kommune har henvendt sig til Københavns Kommune for at finde en model, der udligner de øgede udgifter til medlemmer, der krydser kommunegrænsen.  Det er nu op til politikerne i kultur- og fritidsudvalget at beslutte, om forvaltningen skal optage forhandlinger med Københavns Kommune om den fremtidige betaling.

ka