Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job
Både børn og forældre er tænkt ind i brobold-planen.
Foto: Københavns Kommune

Syv broboldbaner på vej i København

Nordea-fonden giver 3,9 mio. kr. i støtte til aktiviteter og indsatser, der skal styrke fodboldfællesskaberne i København de næste tre år.
6. JUN 2020 7.00

KØBENHAVN: Københavns Kommune har afsat midler til at anlægge syv såkaldte broboldbaner, der er byrumsbaner velegnet til organiseret fodboldtræning, samt etablere foreningsfaciliteter omkring dem, oplyser Kultur- og Fritdsforvaltningen.

Med en bevilling på 3,9 mio. kr. fra Nordea-fonden bliver det muligt at understøtte klubberne og deres frivillige i at lave fodboldaktiviteter, få nye målgrupper med og forankre fodboldtilbuddene i lokalområderne.

Det treårige projekt, som Nordea-fonden støtter, skal udføres i tæt samarbejde med en række københavnske fodboldklubber.

Da EM i fodbold er udskudt til 2021, bliver det derudover muligt at koble EM i fodbold med etableringen og ibrugtagningen af broboldbanerne for derigennem at få endnu flere københavnere til at spille fodbold.

Projektet, der løber over de næste tre år, består af tre dele:

  • Foreningsfodbold for yngre børn i alderen 4-8 år, herunder også udsatte børn og forældre på de kommende broboldbaner.
  • Fodboldtilbud for inaktive voksne, både organiseret og selvorganiseret fodbold på de nye broboldbaner.
  • Målrettet inddragelse af piger i udvalgte fodboldklubber.
  • I aftalen om Budget20 blev der afsat penge til syv nye såkaldte 'broboldbaner' på Vesterbro, Nørrebro og Østerbro.
  • Brobold handler om at tænke idrætsfaciliteter på en ny måde og udnytte byens kvadratmeter, så flere får mulighed for at spille fodbold.
  • Konkret sker det ved at omdanne aktivitetsarealer i byrummet til mindre byrumsbaner, der er velegnede til organiseret fodboldtræning. 
  • I den netop indgåede aftale om de såkaldte overførselsmidler blev der afsat penge til foreningsfaciliteter ved broboldbanerne.

ka