Sygeplejerske øger fremmøde på sprogskole i Sønderborg

Større fokus på rådighedssamtaler og ansættelsen af en sygeplejerske i jobcentret får flere til sprogundervisining. Især borgere på integrationsydelse.

SØNDERBORG: Fraværet på sprogskolen A2B i Sønderborg er faldet med knap 15 procentpoint siden 2019 fra 36,5 pct. til 21,6 pct. i 2021, viser skolens opgørelse ifølge Sønderborg Kommune.

Det er især borgere på integrationsydelse, der er blevet flittigere til at møde op. Kommunen besluttede i 2019 at styrke indsatsen for at nedbringe fraværet for borgere på integrationsydelse og som led i det,  ansatte den blandt andet en sygeplejerske.

Men hvad laver en sygeplejerske på et jobcenter? 

Hun "rydder sten af vejen", fortæller arbejdsmarkedschef Lasse Ahlmann Kamp.

- Nogle har måske en anden sygdomsforståelse. Hvis man pga. symptomer tror, at man ikke kan møde op, prøver vi at hjælpe dem, så de forstår, at de måske godt kan møde op alligevel, siger han til DK Nyt.

- Man oplever måske, at man ikke helt ved, hvad symptomer kan være udtryk for, og har måske nogle anderledes kost- og motionsvaner.

Sygeplejersken kan give personer, som døjer med stress eller angst, nogle redskaber, der kan afhjælpe symptomerne. Det gælder fx i forhold til dårlig søvn. 

Ny procedure ved fravær

Gennem individuel vejledning og fælles gruppeforløb hjælper jobcentrets sygeplejerske borgerne med at mestre de sygdomme, de har, og har også kontakt med læger og sygehuse.

- Vi behandler ikke, men prøver at hjælpe dem videre i sundhedssystemet, siger arbejdsmarkedschefen.

Førhen meldte sprogeleverne kun fravær på selve sprogskolen, men nu får jobrådgiveren på jobcentret også besked. Og hvis en person gentagne gange ikke møder op uden en gyldig grund, så bliver der taget  rådighedssamtaler og sanktioneringer i brug.

Det har betydet, at jobcentret i højere grad tydeliggør for borgerne, at retten til at modtage ydelse er betinget af, at de står til rådighed og møder op til de iværksatte tilbud.

- Det er rigtig dejligt at se, at fremmødet på sprogskolen er steget markant efter vores indsats. Det var jo formålet. Og det er vigtigt, at borgere på integrationsydelse lærer dansk, for det er – sammen med job – blandt de væsentligste parametre for at blive godt integreret i det danske samfund, siger næstformand i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget Niels Ole Bennedsen (S).