Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Syge borgere i Silkeborg skal have bedre lindrende behandling

Silkeborg Kommune og Regionshospitalet Silkeborg samarbejder om et nyt projekt om lindrende behandling 'Palliation på tværs'. Erhvervs- og Byggestyrelsen har netop bevilget 965.000 kr. til projektet

SILKEBORG: Formålet er at højne kvaliteten af den palliative indsats på tværs af kommune, hospital og den praktiserende læge, når Silkeborg Kommune og Regionshospitalet Silkeborg samarbejder om projektet 'Palliation på tværs'.

Projektets målgruppe er borgere og patienter med livstruende kroniske sygdomme, der har behov for lindrende behandling.

- Hensigten med projektet er at finde den bedste måde, vi kan hjælpe borgeren eller patienten til at få den bedste livskvalitet, så de kan leve et meningsfuldt liv på trods af deres sygdom. Det er især vigtigt, at borgerne oplever en sammenhæng i deres forløb, siger Gitte Willumsen (V), der er formand for kommunens Ældre- og Sundhedsudvalg.

Målgruppen er patienter og borgere, som enten er socialt sårbare, som ikke har pårørende, og borgere, der bor eller er i aflastning på plejehjem. Det kan også være borgere med kroniske lidelser i slutstadiet og de pårørende, der har behov for støtte i en svær situationen.

Projektet forløber over 2 år (1/6 2010 - 1/6 2012) som et tværsektorielt innovativt udviklingsprojekt. Medarbejderdrevet innovation er projektets vigtigste middel. Det er medarbejderne, der skal være med til at pege på, hvor tilbuddene til borgerne kan blive bedre, og få de gode ideer til at løse problemerne.

- Medarbejderne er dem, der er tættest på, hvor der er problemer og udfordringer i den lindrede behandling. Det er også dem, der er bedst til at få de ideer, der kan være med til at forbedre kvaliteten og sammenhængen af den palliative indsats, forklarer Anne Marie Kjærsgaard, der er projektleder for projektet på Regionshospitalet Silkeborg.

Det er medarbejderne på plejecentre og i hjemmeplejen i Silkeborg Kommunes Område Øst og medarbejderne på den medicinske afdeling på Regionshospitalet Silkeborg, der skal deltage i projektet.

Erhvervs- og Byggestyrelsens pulje for medarbejderdreven innovation har netop støttet projektet med 965.000 kr. som udgør 75 % af de samlede udgifter til projektet. Silkeborg Kommune og Regionshospitalet Silkeborg deler den resterende del.

mou