Syddanmark tilbyder online terapiprogrammer

Nyt digitalt tilbud skal hjælpe børn og unge med psykiske lidelser.
4. JAN 2022 8.48

SYDDANMARK: Flere og flere børn og unge bliver henvist til Børne- og Ungdomspsykiatrien i Region Syddanmark. De er påvirket af mistrivsel og psykiske lidelser, og medarbejderne på regionens behandlingstilbud har oplevet en stigning i antallet af henvisninger.

Desværre oplever Børne- og Ungdomspsykiatrien også, at børnene ikke søger hjælpen i tide, oplyser regionen, der nu vil udvikle et nyt digitalt behandlingstilbud til børn og unge i alderen 12-18 år, der har psykiske lidelser. Tilbuddet består af en række online terapiprogrammer, der lærer de unge at håndtere sociale fobier, generaliseret angst og enkeltfobier.

Behandlingen er baseret på kognitiv adfærdsterapi. En velkendt og virkningsfuld behandlingsmetode, som også har vist sig velegnet i et digitalt format. Den type terapi klæder ved hjælp af øvelser børnene og de unge på til at forstå, hvordan deres tanker kan påvirke følelser og fremkalde fysiske reaktioner, og hvordan tankerne kan påvirke børnenes og de unges handlinger.

  • Telepsykiatrisk Center i Region Syddanmark skal stå for udviklingen af tilbuddet. Centeret har tidligere stået bag lignende projekter såsom Mindhelper.dk og Internetpsykiatrien, der er velfungerende digitale tilbud til vokse.
  • De to tilbud er begge udviklet i Region Syddanmark og siden da udbredt til hele Danmark.
  • Regionen forventer, at de første børn og unge kan tage terapiprogrammerne i brug allerede i 2022, og i 2024 forventer regionen at kunne behandle 350 børn og unge.

ka