Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Svendborgs demonstrant-registrering granskes

Folketingets Ombudsmand overvejer at rejse en sag om jobcenters registrering af sygemeldte borgeres politiske aktivitet
KORT NYT28. OKT 2011 5.57

SVENDBORG: Det har Ombudsmanden meddelt Svendborg Kommune om sagen, hvor Jobcentret i i hvert fald to tilfælde i borgernes ressourceprofiler har noteret bl.a. deres deltagelse i de protestaktioner, som bevægelsen 'Syg i Svendborg' gennemfører hver lørdag i protest netop mod Jobcentrets og kommunens behandling af sygemeldte borgere, skriver Svendborgs Netavis.

Ombudsmanden har bl.a. bedt kommunen oplyse, om den registrering, der har fundet sted, efter kommunens opfattelse er lovlig.

Økonomichef John Jensen har i et svar erkendt, at 'dele af oplysningerne ... ikke er hensigtsmæssige', men tilføjer, at de pågældende oplysninger i de to sager ingen betydning har haft for sagsbehandlingen og afgørelserne.'

Men medarbejderne har nu fået 'skærpet deres opmærksomhed på, hvordan de formulerer beskrivelserne af fritidsinteresser i en neutral form i ressourceprofilen', hedder det. Ombudsmanden vurderer nu, om der skal tages yderligere skridt i sagen.

ka