Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Svendborgerne skal kunne bruge havnen

Byrumsforløb i nyt projekt til 69 mio. kr. skal binde Svendborg bymidte og havn bedre sammen. Realdania bidrager med 22 mio.
20. DEC 2011 12.01

SVENDBORG: Vejanlæg, banearealer og manglende forbindelse er barrierer, som i dag afskærer Svendborg bymidte fra byens havneområde og gør det svært at udnytte havnens rekreative muligheder. Derfor har Svendborg Kommune og Realdania nu indgået et partnerskab om at skabe et innovativt byrumsprojekt, der fysisk, mentalt og symbolsk skal forene byen, så Svendborg igen bliver 'en by ved vandet', oplyser kommunen.

Den samlede investering i byrumsprojektet samt ny trafikterminal og trafikomlægninger er 69 mio. kr. Heraf har Realdania stillet en økonomisk ramme på 22 mio. kr. til rådighed.

Svendborg har som første og hidtil eneste danske kommune tilsluttet sig den internationale Cittaslow-bevægelse, der har byliv og bykvalitet som centrale temaer. Byrumsprojektet vil være en indlysende måde at udmønte Cittaslow-tankegangen på i et konkret byrumsprojekt.

Direktør i Realdania, Hans Peter Svendler siger:

- Svendborg er et typisk eksempel på en havneby, hvor trafikale og landskabsmæssige barrierer i dag afskærer byen fra havnen og dermed udnyttes havnens rekreative potentialer ikke optimalt. Det nye byrumsforløb vil skabe sammenhæng mellem by og havn, og endvidere vil omlægningen af de eksisterende byrum fremme bylivet og by-aktiviteterne. Jeg er sikker på at projektet vil fremme livskvaliteten for borgerne i Svendborg, og at det vil inspirere andre byer, der står med lignende udfordringer.

ka