DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger

Svendborg-budgetaftale med flere rekorder og et delt DF

Kraftigt boost fra udligningsreformen til Svendborgs økonomi.
21. SEP 2020 11.06
TEMA: Budget 2021

SVENDBORG: 27 af 29 byrådsmedlemmer og seks og et halvt af syv partier står bag Svendborgs budgetaftale for 2021, som sætter rekorder på både driftsforøgelse, anlægsprogram, gældsnedbringelse og skattenedsættelse. Det hele med tak til især udligningsreformen.

Aftalepartierne nævner foruden udligningsreformen også økonomiaftalen mellem KL og regeringen og forbigår heller ikke egen fortjeneste, i form af at tidligere budgetaftaler har sørget for, at "afsættet har (...) været godt". Aftalepartierne minder i aftaleteksten hinanden om ikke at lade sig rive med af glæden over de nye rammevilkår, men huske at de skal "forvaltes med omtanke".

Omtanken giver sig herefter udtryk i et løft af serviceudgifterne med 58 mio. kr. årligt til blandt andet demografi på ældre- og sundhedsområdet og til at fremrykke minimumsnormeringer i daginstitutionerne fra 2025 til 2021. På anlægssiden bringer blandt andet grøn omstilling, klimasikring og teaterbyggeri anlægsbudgettet op på 625 mio. kr. fordelt over 2021 og overslagsårene.

Samtidig med dette nedbringes kommunens gæld henover 2021 og overslagsårene med en fjerdedel (290 mio. kr.), og kommuneskatten sænkes med 0,5 procentpoint fra 26,8 pct. til 26,3 pct. Sidstnævnte er en gratis omgang for kommunekassen, idet udligningsreformens overgangsordninger holder kommunerne med de højeste kommuneskatteprocenter skadesløse, hvis de sætter skatten ned til 26,3 pct.

Partierne bag budgetaftalen er Socialdemokratiet, Venstre, Enhedslisten, De Konservative, De Radikale og SF samt halvdelen af Dansk Folkepartis byrådsgruppe (Dorthe Ullemose). Den anden halvdel (Johan Emil Rasmussen) står udenfor sammen med løsgænger Jens Munk (eks-DF). Budgettet andenbehandles og besluttes endeligt på Svendborg Byråds møde 6. oktober.

 

Se budgetaftalen.