Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Svært at stemme til lokale valg

EU-borgerne støder stadig på hindringer, når de skal udøve deres stemmeret til lokalvalg i andre medlemsstaer end deres hjemland
12. MAR 2012 6.44

BRUXELLES:  Stadigt flere EU-borgere udøver deres ret til at bo og arbejde hvor som helst i Den Europæiske Union, og omkring otte millioner borgere i den stemmeberettigede alder har i dag bopæl i en anden medlemsstat end deres hjemland.

Som EU-borgere har de ret til at stemme eller stille op til lokalvalg i det EU-land, de bor i. Men ifølge en ny rapport, som Europa-Kommissionen offentliggør i dag, udnytter kun omkring 10 pct. i dag denne ret. Rapporten slår fast, at selv om de fleste lande har gennemført de relevante EU-regler på tilfredsstillende vis, er der fortsat visse hindringer. Endvidere er ikke alle borgere klar over deres rettigheder, og procedurerne kan nu og da virke besværlige.

For at sikre, at borgerne fuldt ud kan udøve deres stemmeret, vil Kommissionen derfor sammen med de nationale, regionale og lokale myndigheder arbejde på at identificere og løse eventuelle tilbageværende vanskeligheder med at udøve denne ret i praksis. Forslaget om et Borgernes Europaår 2013 giver gode muligheder for at udbrede kendskabet til EU-borgernes rettigheder.

Uanset hvor de bor
- Uanset om det handler om træbeplantning, alarmtjenester eller lokal transport vil beslutninger, der træffes på lokalt plan, påvirke alle, der bor i lokalområdet. Derfor har EU-borgerne i henhold til EU-traktaterne de samme demokratiske rettigheder til at stemme og stille op til lokalvalg i alle 27 EU-medlemsstater, uanset hvor i EU de bor, siger Viviane Reding, næstformand for Europa-Kommissionen og EU's kommissær for retlige anliggender, grundlæggende rettigheder og EU-borgerskab.

- Vi vil fortsat samarbejde med medlemsstaterne for at sikre, at disse rettigheder er effektive i praksis, således at alle EU-borgere får noget at skulle have sagt i de spørgsmål, der berører dem.

Rapporten i dag om anvendelsen af EU's regler for EU-borgeres stemmeret til lokalvalg slår fast, at selv om medlemsstaterne har gennemført det relevante EU-direktiv på tilfredsstillende vis, er der fortsat visse udestående spørgsmål. Der kan f.eks. gælde andre krav for EU-borgere end for nationale statsborgere, f.eks. krav om at have haft bopæl i landet i en vis periode for at kunne søge om stemmeret.

cgt