Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Svært at hjælpe indsatte ud af kriminalitet

Kurserne i god opførsel i de danske fængsler er et godt skridt på vejen, men der er mange udfordringer, viser en evaluering fra Anvendt Kommunal Forskning
9. MAR 2011 6.44

Lær at tro på dig selv og at løse konflikter med din sagsbehandler uden at bruge trusler eller vold. Det er et tilbud til alle indsatte i de danske fængsler. Men en evaluering, som en forsker fra Anvendt Kommunal Forskning (AKF) har været med til at lave, viser bl.a., at kurserne ikke er en mirakelløsning, for det er en meget vanskelig opgave at få indsatte ud af kriminalitet.

- Individets egne kompetencer er oppe mod nogle stærke sociale sammenhænge, der spiller en meget stor rolle for den enkelte, siger Nichlas Permin Berger, forskningsassistent i AKF.

Det kriminelle sociale netværk
Teorien bag programmet er, at hvis de kriminelle får bedre sociale kompetencer og bedre selvforståelse, har de større muligheder for et liv uden kriminalitet.

- Dette er helt afgjort centrale forudsætninger for et liv uden kriminalitet, men en række meget stærke sociale faktorer spiller også ind. For mange er det største problem, at deres sociale netværk også er kriminelt. De oplever ikke det at komme ud af kriminalitet som en reel mulighed, fordi det betyder, at de mister deres netværk. Den problematik løser man næppe alene ved at lære dem sociale færdigheder, siger Nichlas Permin Berger.

Han mener, at man måske kunne adressere disse forhold mere målrettet i kurserne ved at lære de indsatte, hvad deres sociale relationer betyder for deres kriminalitet, og hvordan man kan etablere andre bekendtskaber end kriminelle.

Det Kognitive Færdighedsprogram
* Det Kognitive Færdighedsprogram har kørt i fængslerne siden 1994
* Cirka 200 indsatte deltager hvert år
* Programmet skal bl.a. arbejde med de kriminelles opfattelse af sig selv og deres relationer til andre mennesker, lære de indsatte basale sociale færdigheder, konfliktløsning og empati
* Ideen bag er, at når man kan se mere hensigtsmæssige måder at handle på, vil man vælge dem frem for kriminalitet

lcl