dkhavenergi
dkvindkraft
dknyt
dksocial
dksundhed
dkindkob
DK Debat
DK Stillinger

Sundhedsstyrelsen udvider kriterier for, hvem der bør testes

Har man siddet på kontor eller til møde med en smittet, bør man lade sig teste, lyder en af de nye anbefalinger.

Sundhedsstyrelsen udvider nu sine kriterier for, hvem der bør testes for covid-19. Det sker i en opdatering af retningslinjerne for opsporing og håndtering af nære kontakter.

For det første udvides definitionen af, hvornår man er såkaldt nær kontakt, som bør gå i selvisolation og lade sig teste.

Tidligere har man været nær kontakt, hvis man bor sammen med en smittet, har haft direkte fysisk kontakt med en smittet, har haft kontakt med smittefarlige sekreter, fx fra hoste og nys, eller har haft ansigt-til-ansigt-kontakt inden for en meter i mindst 15 minutter.

Nu udvides det med, at man også er nær kontakt, hvis man har opholdt sig inden for to meter fra en smittet i mere end 15 minutter, og der har været aktiviteter med kraftig udånding som sang, høj tale eller råb, aktiviteter med fysisk anstrengelse eller  ophold i lukkede rum med dårlig ventilation eller manglende udluftning. Det kan fx være til en kortime, på et fitnesshold, i et tæt lukket lokale eller i en bil.

Nære kontakter skal gå i selvisolation og lade sig teste på dag fire og seks efter kontakt med den smittede.

Test, når i samme lokale

For det andet anbefaler styrelsen nu også, at man lader sig teste, hvis man har været tæt på en smittet uden at være nær kontakt. 

- Det kan være i en situation, hvor man sidder på kontor sammen eller har siddet sammen i et mødelokale. Det anbefaler vi for at undgå, at der er smitte, som vi ikke opdager, forklarer Helene Probst, vicedirektør i Sundhedsstyrelsen.

I de situationer er anbefalingen, at man får taget en test hurtigst muligt. Man skal ikke selvisolere, men man skal være ekstra opmærksom på de generelle anbefalinger om fysisk afstand, håndhygiejne, hosteetikette, symptomer og i øvrigt vise særligt hensyn til personer i risikogruppen.

Find de opdaterede retningslinjer her.

ak