Sundhedsstyrelsen til plejepersonale: Sådan gør I, når borgere får corona
Foto: Ida Guldbæk Arentsen, Ritzau Scanpix

Sundhedsstyrelsen til plejepersonale: Sådan gør I, når borgere får corona

Nye retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen skal hjælpe personale på plejecentre, i hjemmeplejen og på bosteder med at håndtere coronavirus og bruge værnemidler korrekt.

Hvis man hoster, har feber, ondt i halsen, hovedpine, er forkølet og har ondt i musklerne og alment ubehag, måske endda ledsaget af besvær med at trække vejret - ja, er der så tale om forkølelse, influenza eller corona?

Det er et af de store spørgsmål i øjeblikket, og derfor har Sundhedsstyrelsen udarbejdet nye retningslinjer, der skal hjælpe plejepersonale, som passer de mest udsatte borgere, med at adskille coronavirusset fra andre vira og helt almindelig forkølelse.

Ifølge styrelsen skal personalet mistænke corona, så snart en borger har symptomer på infektion i luftvejene. Men personalet kan ikke bruge enkelte symptomer til at be- eller afkræfte, om der er tale om covid-19. De fleste borgere vil få milde symptomer, som forsvinder efter mellem fire til seks dage, og de skal altså ikke testes. Til gengæld skal de holdes i isolation og undgå kontakt med andre indtil 48 timer efter, at de ikke længere har symptomer.

Personalet skal først kontakte læge, hvis borgeren er meget almen utilpas og har feber eller vejtrækningsproblemer. Fuldstændig ligesom personalet ville forholde sig, hvis de selv mistænkte, at de havde corona. Personalet skal især være opmærksom på ældre over 80 år, gravide, kronikere, personer med nedsat immunforsvar eller diabetes, kræftpatienter og børn med alvorlige sygdomme.

15 minutters ophold
Derudover anbefaler styrelsen, at personale rundtomkring i kommunerne følger en række råd om hygiejne. Det betyder for eksempel, at personalet så vidt muligt skal undgå direkte fysisk kontakt og ansigt-til-ansigt kontakt inden for to meter samt at opholde sig i et rum mere end 15 minutter ad gangen.

Samtidig skal de bede borgere nyse eller hoste i deres ærme eller lommetørklæde, vaske hænder grundigt, bruge vådservietter eller håndsprit og hjælpe borgere med at holde sig på sit værelse eller i sin bolig. Det betyder, at personalet skal tjekke oftere op på, hvordan borgeren har det. Det betyder også, at borgere med nedsat forståelsesevne skal have ekstra hjælp.

Med hensyn til værnemidler anbefaler styrelsen, at man bruger dem i situationer, hvor man mistænker, at en borger har coronavirus. Ved tandbørstning, vask eller toiletbesøg skal personalet bruge handsker, maske, beskyttelsesbriller eller visir og overtrækskittel med lange ærmer. Hvis man bare skal give besked om noget eller tale med borgeren, skal man blot holde to meters afstand.

Brug værnemidler med omtanke
Statens Serum Institut anbefaler, at personalet løbende overvejer, om borgere eksempelvis selv kan få maske på, for så behøver personalet ikke - og på den måde kan man spare på værnemidlerne gennem flere besøg på flere ansatte plejere.

- Det er vigtigt, at du bruger værnemidler med omtanke og kun hvor det er nødvendigt – især i den nuværende situation, hvor der er mangel på værnemidler. Værnemidler skal stadig anvendes korrekt, så de ikke udgør en smitterisiko, skriver Statens Serum Institut.

Alligevel skal personalet fortsat tage handsker og kittel på, hvis de skal tæt på borgeren, men hvis man kun kommer i kontakt med borgerens omgivelser, kan man nøjes med handsker og plastforklæde, for eksempel ved rengøring. Samtidig opfordrer styrelsen til at arbejde smart - personalet kan sørge for at lave så mange opgaver som muligt, hvor de skal tæt på borgeren, ad en omgang. På den måde kan man spare flere sæt værnemidler.

eo

Andre tips:

  • Skift altid handsker mellem hver borger.
  • Vask eller sprit hænder af, når handskernes fjernes.
  • Masker og visirer kan beholdes på ved flere borgere. Skift dem, hvis de er snavsede eller våde. Lad dog vær med at røre værnemidlerne med snavsede handsker eller under arbejdet.
  • Overtrækskitler kan bruges flere gange til samme borger.
  • Overvej at bruge genanvendelige visirer eller briller i stedet for engangs. Vask dem mellem brug.
  • Overvej såkaldt kohorte-isolation. Det betyder anvendelse af samme værnemidler ved pleje af flere borgere på samme afsnit, hvor de alle er bekræftet smittede med coronavirus.

Læs specifik vejledning til personale i hjemmepleje og hjemmesygeple her.

Læs specifik vejledning til personale i botilbud her

Læs specifik vejledning til personale på plejecentre og plejeboliger her.

Ved mangel på værnemidler har Statens Serum Institut også lavet en prioriteringsliste her.