Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Sundhedsstyrelsen nedlægger 140 job

Sundhedsstyrelsen og Lægemiddelstyrelsen fusioneres til en ny Sundhedsstyrelse
3. FEB 2012 6.24

Sundhedsstyrelsen og Lægemiddelstyrelsen fusioneres til en ny Sundhedsstyrelse som træder i kraft den 1. marts, oplyser styrelsen.

Else Smith fortsætter som administrerende direktør i den nye Sundhedsstyrelse, der også får Sundhedsministeriets afdelingschef Vagn Nielsen som konstitueret direktør.

- Omstruktureringen sker med respekt for de faglige kerneydelser på sundhedsområdet og medfører at en række af de faglige fællesområder mellem Sundhedsstyrelsen og Lægemiddelstyrelsen bliver samlet. Besparelsernes omfang gør det dog nødvendigt at foretage afskedigelser, siger Else Smith.

Samlet set skal ministerområdet for sundhed og forebyggelse finde besparelser på cirka 108 mio. kr. i 2013, stigende til 125 mio. kr. i 2015. Besparelserne vil medføre, at op mod 120 fuldtidsstillinger nu skal nedlægges, og at yderligere 20 stillinger vil blive nedlagt ved naturlig afgang.

De nye strukturelle tilpasninger medfører desuden at der oprettes en ny styrelse med ansvar for smitteberedskab og overvågning samt sundhedsdokumentation. Denne nye styrelse samler det nuværende Statens Serum Institut, National Sundheds-it og dokumentationsopgaverne i Sundhedsstyrelsen og Lægemiddelstyrelsen samt DRG fra departementet.

Torsdag den 2. februar er medarbejderne i ministeriet blevet orienteret om besparelser og omlægninger i ministeriet. De konkrete afskedigelser vil blive varslet inden månedens udgang.