Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Styr på økonomien

God økonomistyring i Assens Kommune giver flot årsresultat
28. APR 2011 8.59

ASSENS: Assens Kommune har netop afsluttet årsregnskabet for 2010. Der er flere positive takter i regnskabet, der samlet set betyder, at kommunen på mange måder kommer økonomisk styrket ud af 2010.
Det gode årsregnskab skyldes blandt andet, at:
- der er mindreudgifter på 47 mio. kr. i forhold til budgettet.
- rammerne for væksten i serviceudgifterne er overholdt. Assens Kommune ligger ca. 25 mio. kr. under rammerne.
- der er brugt ca. 58 mio. kr. mindre på indkomstoverførsler end oprindeligt forudsat. Det skyldes bl.a. en lavere ledighed og dermed færre udgifter til forsikrede ledige og kontanthjælp.
- kriterierne for kvalitetsfondsprojekterne er overholdt. Dermed undgås krav om deponering.
- kommunens kassebeholdning er styrket. I regnskabs-øjeblikket havde Assens Kommune fx en likviditet, der svarer til ca. 3.057 kr. pr. indbygger, mens det tilsvarende tal for regnskab 2009 lå på ca. 149 kr.
Kommunalt byggeri har skabt beskæftigelse

Det eneste økonomiske måltal, der for alvor er kommet under pres i 2010, er ambitionen om at nedbringe kommunens langfristede gæld. I 2010 er der nemlig optaget nye lån for ca. 126 mio. kr.