Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Struer sætter fokus på handelsliv

COWI A/S-rapport kigger handelslivets udviklingsmuligheder efter i sømmene
12. JAN 2012 14.11

STRUER: COWI-rapporten giver et overblik over detailhandlens aktuelle tilstand i hele kommunen og et billede af, hvordan kunder og besøgende i Struer bruger bymidtens butikker og bevæger sig rundt i strøgomra?det. Men analyse stiller ogsa? skarpt pa? adfærden hos borgere, der ikke handler i Struer.

Hvad er for eksempel a?rsagen til at nogle indbyggere handler i andre byer uden for kommunen? Og hvilke butikker uden for Struer Kommune kører de især efter?

- Vi er rigtig glade for analyserapporten, som er et godt redskab for Handelsstandsforeningens arbejde med at tiltrække nye attraktive butikker til byen. Og den er et godt redskab for byra?dets arbejde med planlægningen af rammerne for handlen i kommunen. Der er mange positive træk ved vores detailhandel, viser COWI-rapporten. Og den bliver et godt udgangspunkt for at fa? vendt tendensen med for stor spredning af detailhandlen med lukkede butikker i midtbyen til følge, siger kommunaldirektør Claus Damgaard.

Rapporten beskriver blandt andet de handlendes forbrugeradfærd, omra?dets forbrugspotentiale samt de styrker og svagheder, som danner baggrund for kundernes valg og fravalg.

Oplæg udløste spændingen i ga?r
Der er ikke tidligere udarbejdet en lignende analyse med samme grundige data, sa? Handelsstandsforeningen og Struer Kommune var spændte pa? resultatet, da ra?dgivningsfirmaet præsenterede rapporten 10/1- 12 pa? et møde i Folkets Hus.

- Struers nære sameksistens med Holstebro var pa? forha?nd imødeset med spænding, men resultatet af analysen viser et stærkt handelsliv i Struer. Især dagligvarehandlen har det godt, mens den øvrige handel – udvalgsvarerne – i midtbyen har potentiale for udvikling, siger kommunens planchef, Bjarke Danvig.