DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger

Strøm til sagsbehandling af børn og unge

Foreløbigt 44 kommuner indfører nyt system til sagsbehandling af udsatte børn og unge. De første starter i dag

Ny it-løsning, der sætter fokus på de udsatte børn og unge, går i drift i dag. Systemet hedder DUBU og er et samlet værktøj, der understøtter sagsbehandlerne til en systematik på området, giver overblik over hele sagen og bedre styring af området.

Ved hjælp af advis'er til sagsbehandleren om lovpligtige aktiviteter, hjælpes kommunerne til at undgå at tabe sager mellem to stole, og det kommer de udsatte børn og unge til gode.

- I Esbjerg ser vi meget frem til at tage DUBU i brug og få sat strøm til papirarbejdet hos vores sagsbehandlere. DUBU vil give os højere kvalitet og systematik i sagsbehandlingen, mere smidige arbejdsgange, og vil hjælpe os til at sætte det udsatte barn i centrum, siger børne- og kulturdirektør Jørn Henriksen fra Esbjerg Kommune.

Ensartethed i sagsbehandlingen
DUBU-løsningen bygger på den socialfaglige metode ICS (Integrated Children's System), en systematik som de 44 kommuner har indført i forbindelse med implementeringen af DUBU. Socialstyrelsen under Social- og Integrationsministeriet har samarbejdet med kommunerne om uddannelse og implementering af ICS.

Det er KOMBIT, der på vegne af kommunerne og i samarbejde med KL, 6 kommuner og Social- og Integrationsministeriet, har varetaget udviklingen af DUBU-løsningen, som går i drift efter planen i dag den 19. december 2011.

DUBUs mål er at løfte sagsbehandlingen på en række punkter:

 • Mere systematik i sagsbehandlingen
  Opnåelse af færre fejl og større systematik og ensartethed i sagsbehandlingen. Brugen af den socialfaglige metode ICS understøtter, at lovgivningen på området overholdes, og at sagsbehandlerne får fælles begreber og holder barnets behov i fokus, hvilket understøtter intentionerne i Barnets Reform.
 • Integration af økonomiske og socialfaglige overvejelser
  Sagsbehandleren får bedre overblik over de muligheder, der findes, og de økonomiske konsekvenser af de valg, der træffes.
 • Bedre matchning af behov og tilbud
  DUBU gør det nemmere at finde frem til lige præcis de tilbud, der kan hjælpe barnet eller den unge. Det bliver desuden nemmere at registrere og dokumentere effekten af de trufne valg.
 • Lettelse af administrative byrder for sagsbehandlerne
  DUBU vil reducere den tid, sagsbehandlerne bruger på rene administrative funktioner og frigiver dermed tid til andre dele af sagsbehandlingen.
 • Nemmere tværgående arbejde mellem offentlige myndigheder
  Et af de vigtigste formål med DUBU er at lette informationsudvekslingen mellem de offentlige myndigheder. Det skal sikre hurtigere og bedre sagsbehandling.
 • Bedre ledelsesinformation til planlægning og styring af indsatsen
  Højere kvalitet i de informationer, der danner basis for ledelsesbeslutninger, skal sikre et bedre prioriteringsgrundlag. Det giver lederne bedre redskaber til at sparre med sagsbehandlerne og modvirke budgetoverskridelser.