dkhavenergi
dkvindkraft
dknyt
dksocial
dksundhed
dkindkob
DK Debat
DK Stillinger

Strid om ugetømninger afgjort ved voldgift

Slagelse Kommune må betale 13 mio. kr. - halvdelen af kravet - til renovationsfirmaet HCS efter et års uenighed om fortolkning af kontrakten
14. DEC 2011 14.38

SLAGELSE: I godt og vel et år har renovationsfirmaet HCS ført en voldgiftssag mod Slagelse Kommune. HCS står for afhentning af affald hos kommunens 76.000 borgere. Kommunen har ment, at selskabet fortolkede entreprisekontrakten forkert, og har derfor tilbageholdt et millionbeløb, som HCS har krævet i ekstrabetaling. HCS har forlangt, at kommunen skulle betale 26 mio. kr., opyser kommunen.

Voldgiftsrettens tre dommere har nærlæst kontrakten, som visse steder gav mulighed for fortolkning, og retten har nu afgjort, at HCS på en række punkter har ret til en ekstrabetaling. Samlet løber ekstraregningen op i omkring 13 mio. kr. Voldgiftsretten har således også afvist en række krav fra HCS på tilsammen ca. 13 mio. kr.

De 13 millioner er dog udregnet over hele entrepriseperioden, så kommunen vil se på mulighederne for at minimere tabet i den sidste del af perioden. 

Strid om ugetømning
Den største uenighed har handlet om afregning for de såkaldte ugetømninger. Da entreprisen overordnet er indrettet til tømning hver 14. dag, gav voldgiftsretten HCS ret i, at firmaet kan opkræve en særlig takst for en række beholdere, der tømmes ugentligt eller flere gange ugentligt. På dette punkt betyder afgørelsen, at kommunen kan komme til at betale 10 millioner kroner mere end forudsat i entrepriseperioden.

Det resterende beløb dækker ydelser, som voldgiftsretten mente, at HCS havde en kontraktmæssig ret til at udføre og tage betaling for. Det drejer sig for eksempel om levering af bioposer, et bestemt antal vaske af beholdere i entrepriseperioden samt udførelse af en række opgaver i opstartsfasen. De nævnte beløb er i øvrigt inklusiv moms, så udgiften for kommunen er reelt noget mindre.

Det årlige budget på affaldsområdet er ca. 100 mio. kr. Blandt andet på grund af usikkerhederne som følge af den verserende voldgiftssag har kommunen fastholdt en god likviditet i renovationsbudgettet, som kan imødegå uventede ekstraudgifter. Borgerne får dermed ikke ekstra regninger for at få hentet affald.

Voldgiftsretten bestod af en juridisk dommer og to lægdommere udpeget af henholdsvis Slagelse Kommune og HCS.

ka