Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Strid om å-forurening spidser til

Egedal afviser landbrugets undersøgelser af forurening i Værebro Ådal
18. APR 2012 14.10

Af Kim Rosenkilde Nielsen, [email protected]

EGEDAL:
Jorden i Værebro Ådal er ikke forurenet, sådan som lokale landmænd påstår ud fra en jordprøve foretaget i slammet. Det er i hvert fald budskabet fra Egedal Kommune, efter man har lavet en nærmere analyse af jen ordprøve fra området.

Ifølge borgmester Willy Eliasen (V) er det derfor forkert, når de lokale landmænd sammen med organisationen 'Bæredygtigt landbrug' påstår, at ådalen er forurenet med mange gange højere værdieer, end det er tilladt.

- Faktisk viser prøverne i det udskældte slam, at vi ligger langt under grænseværdierne for, hvad der må være i rent jord, siger borgmester Willy Eliasen og henviser til Miljøministeriets liste over kvalitetskriterier for jord.

Organisationen 'Bæredygtigt Landbrug' udtaler i dag til DR P4 København, at Værebro Ådal er forurenet og at køerne på engen er udsat for en voldsom miljøbelastning. Som dokumentation støtter organisationen sig til en jordprøve, bestilt af en gruppe landmænd i Værebro Ålaug, der ikke mener, at Egedal Kommune handler tilstrækkeligt.

Ifølge direktør for Bæredygtigt Landbrug, Vagn Lundsten var der ellers grund til at være alarmeret over en svær koncentration af det kræftfremkaldende og fertilitetsnedsættende stof benzopyren.

- Der er cirka 500 gange højere værdier i det her jord, end der må i sådan noget jord, siger Vagn Lundsten, siger Vagn Lundsten til DR P4 København.

krn