DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job
Strafrefusionen skal suspenderes

Strafrefusionen skal suspenderes

ØKONOMIAFTALE Regeringen og KL enige om, at rådigheds- og sanktionsreglerne skal moderniseres
11. JUN 2012 11.06

- Jeg vil gå så vidt som til at kalde det en sejr for kommunerne og de ledige. Der er rigtig mange gode ting i denne aftale på beskæftigelsesområdet, som peger i den helt rigtige retning. Sporene for en længe ventet og reel afbureaukratisering af området er lagt, siger KL's formand Erik Nielsen, når han skal beskrive perspektiverne i indholdet af økonomiaftalen for 2013 på beskæftigelsesområdet.

- Regeringen har med denne aftale erkendt, at strafrefusion er en hindring i beskæftigelsesindsatsen og derfor skal suspenderes. Det svarer til at få fjernet en meget generende sten i skoen, som vi i kommunerne længe har haft. Nu kan vi koncentrere os om at få de ledige i job, siger Erik Nielsen.

Strafrefusionen har betydet, at kommunen ikke fik udbetalt den statslige refusion af den overførselsindkomst, som borgeren får udbetalt, hvis kommunen ikke fik ført korrekt og rettidig samtale med fx sygedagpengemodtagere og ledige, der skal aktiveres.

Refusionsregler til gennemsyn
Både procesregler og dokumentationskrav har længe været en spændetrøje i kommunernes beskæftigelsesindsats. Med aftalen for 2013 er regeringen og KL enige om, at spændetrøjen skal af, og at rådigheds- og sanktionsreglerne skal moderniseres.

Kommunernes gennembrud på beskæftigelsesområdet understreges af, at regeringen og KL med aftalen lægger op til, at også refusionsreglerne skal til gennemsyn.

- Vi har længe peget på, at det bør være længden af perioden på offentlig forsørgelse, der er afgørende for statsrefusionens størrelse, ikke hvilken ydelse borgeren modtager. Og det er netop udgangspunktet for den refusionsomlægning, som vi er blevet enige med regeringen om, siger Erik Nielsen.