Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job
Stort merforbrug på arbejdsmarkedsområdet

Stort merforbrug på arbejdsmarkedsområdet

Køge ser ud til at få et stort merforbrug i år på knapt 22 mio. kr. på arbejdsmarkedsområdet, viser en økonomisk redegørelse fra kommunen
28. SEP 2011 6.49

KØGE: Årets tredje økonomiske redegørelse viser, at Køge for andet år i træk overholder budgetterne på de store serviceområder. Det gælder ikke mindst socialområdet, der har fået gjort op med tidligere års budgetoverskridelser.

Til gengæld ser arbejdsmarkedsområdet i år ud til at få et stort merforbrug, som efter justeringer og stramninger på området udgør knapt 22 mio. kr. Årsagen er, at Jobcenter Køge ikke har opnået resultatmålene for blandt andet sygedagpenge, mens der også er sket fejl i selve beregningerne af budgetgrundlaget. Samtidig har Køge et højere antal ledige borgere end landsgennemsnittet, hvilket sætter området under pres.

Uholdbar situation
Borgmester Marie Stærke (S) roser de store serviceområder for at overholde deres budgetter:

- Når der drejer sig om udgifter til bl.a. børn og ældre har vi fod på økonomien. Det er yderst positivt, men til gengæld står vi med et alvorligt problem på arbejdsmarkedsområdet, som presser kommunens samlede økonomi. Indkomstoverførslerne er altid en udfordring, men et merforbrug i denne størrelsesorden er uholdbart. Derfor er der nu udarbejdet en særskilt handleplan, som med en række forskellige tiltag skal understøtte økonomistyringen og målopfyldelsen på arbejdsmarkedsområdet. Handleplanen skal indfries inden årets udgang, hvorefter vi i økonomiudvalget samt i arbejdsmarkeds- og integrationsudvalget på ny tager bestik af situationen, udtaler Marie Stærke.

Ifølge en ny lov skal landets kommuner fra og med 2011 aflægge et halvårsregnskab. Køge Byråd godkendte på deres møde kommunens første halvårsregnskab, som er en integreret del af årets tredje økonomiske redegørelse.

srl