Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Stor ulighed blandt landets kommuner

Allerød i top og Lolland i bund i kortlægning af, hvor det er mest attraktivt at bo

Ny analyse fra AE - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd -  som ud fra ni forskellige indikatorer kortlægger, hvor i Danmark det er mest attraktivt at bo, peger på stor ulighed blandt landets kommuner.

 Allerød kommune, der udmærker sig på især arbejdsmarkedet, økonomien og sundhedstilstanden, ligger helt i top, mens Lolland kommune indtager en bundplacering.

Sammenvejningen af en række indikatorer, som børnepasning, sundhed, uddannelse, tryghed, økonomi mv. giver i en ny analyse fra AE et billede af, hvor i landet det er mest attraktivt at bo. I alt ni områder, som alle vægter lige meget i det samlede indeks, er brugt i analysen, som peger på ulige levevilkår i de danske kommuner.

Allerød kommune er, målt på et gennemsnit af alle parametre, den kommune i landet, der klarer sig bedst. Det skyldes især områderne arbejdsmarked, økonomi og sundhedstilstand, hvor kommunen udmærker sig, mens huspriserne er det eneste områder, der trækker ned, da Allerød her er blandt de dyreste kommuner.

Bemærkelsesværdigt er det, at top fem kommunerne alle ligger i Nordsjælland og kun trækkes ned af de høje huspriser blandt de ni parametre. På de efterfølgende pladser findes tre jyske kommuner, som udmærker sig ved lavere huspriser, bedre ældreomsorg og høj grad af tryghed.

I den anden ende af listen ligger Lolland, som trækkes ned af lave scorer inden for både sundhed, ældrepleje, arbejdsmarked og økonomi. Kun de lave boligpriser trækker op.

Blandt de nederste fem findes ligeledes Brøndby, Ishøj og Københavns kommune, som alle scorer lavt på tryghed og sikkerhed pga. mange volds- og tyveriforbrydelser. Samtidig er der høje klassekvotienter og få unge, som bryder den sociale arv.

Et opdelt Sjælland
Det er iøjnefaldende, at mens mange af de nordsjællandske kommuner placerer sig helt i toppen, er hele Vest- og Sydsjælland i den nederste halvdel.

Samtidig er det bemærkelsesværdigt at flere midtjyske kommuner udmærker sig. Her er bl.a. tale om Ringkøbing-Skjern, Herning og Billund kommune.

Endelig gør en række fynske kommuner sig bemærket ved alle at ligge i den nederste halvdel.

ka