Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Stor omlægning af Lyngby-Taarbæks administration

Målet er en mere effektiv og helhedsorienteret administration – og en sådan vedtog kommunalbestyrelsen i går
27. MAR 2012 6.06

LYNGBY-TAARBÆK: Administrationen består i dag af 19 afdelinger, fordelt på fire forvaltninger. Forvaltningerne forsvinder, og i stedet oprettes 11 centre for at styrke ledelsen, sammenhængen og koordinationen mellem fagområderne. Formålet er at skabe færre, men fagligt mere robuste miljøer og styrke helhedsperspektivet på tværs af administrationen.

- Vi skaber en struktur, hvor det administrative arbejde og sagsbehandlingen af borgere, virksomheder og institutioner sker med udgangspunkt i fagligt tunge centre, og i samarbejder på tværs af organisationen. Hermed styrker vi både fagligheden og helhedsperspektivet, siger borgmester Søren P. Rasmussen (V).

Kommunalbestyrelsen har de seneste år arbejdet med en stram og effektiv økonomistyring af kommunen. Den nye struktur samler administrationens økonomifunktioner i ét center for at effektivisere ressourcerne og skabe et stærkere fagligt miljø.

Èn indgang
Som noget nyt samles borgerservice og digitalisering i Center for Borgerservice og Digitalisering.

-Der ligger et stort økonomisk og fagligt potentiale i at sammentænke borgerservice og digitalisering. Hermed sikrer vi sammenhæng med den fysiske borgerservice af borgere og virksomheder samt udviklingen af digitale selvbetjeningsløsninger, f.eks. online bestilling af pas, forklarer Søren P. Rasmussen.

Det skal være nemt og overskueligt for borgere og virksomheder at komme i dialog med kommunen. Derfor skal borgere og virksomheder fremadrettet kun henvende sig ét sted, modsat tre i dag.

Helhed i sagsbehandlingen
Et vigtigt indsatsområde i den nye struktur er at skabe helhed i sagsbehandlingen for borgerne, herunder især borgere med særlige behov og mange berøringsflader med kommunen. Derfor vil alle specialfunktioner på det sociale område for både børn, unge og voksne være samlet i Center for Støtte og Rådgivning. Det kan f.eks. være rådgivning og sagsbehandling af handicappede i alle aldre.

- Det er mit håb, at borgerne fremover oplever en mere effektiv og serviceorienteret administration. Der vil naturligvis være en omstillingsperiode, men vi vil bestræbe os på, at borgerne oplever en god service og betjening imens, afslutter Søren P. Rasmussen.

Den nye organisering træder i kraft efter sommerferien 2012.

 

Foto: Lyngby-Taarbæk Rådhus, Flickr

lcl