Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job
Støttevenner og trivselssamtaler virker
Foto: Colourbox

Støttevenner og trivselssamtaler virker

Pilotprojekt har fået frafaldet på SOSU-uddannelsen ned med 30 pct. Nu skal metoderne bruges i hele Region Hovedstaden
22. MAJ 2012 10.38

HOVEDSTADEN: I dag falder mere end halvdelen af alle elever på erhvervsuddannelserne fra deres uddannelse, og for unge af anden etnisk herkomst end dansk er tallet over 60 pct.Men med et nyt pilotprojekt er frafaldet blandt de deltagende elever blevet 30 pct. mindre end frafaldet generelt.

Projekt 'Nye Læringsfællesskaber' peger på, at bl.a. sprogstøtte, trivselssamtaler og støtteven-ordninger kan være med til at fastholde eleverne på uddannelsen, så langt flere gennemfører social- og sundhedsuddannelsen.

- Jeg er imponeret over de gode resultater, som vil få endnu større effekt, når projektets metoder nu fremover vil blive brugt på alle regionens social- og sundhedsskoler, siger Marianne Stendell, formand for Region Hovedstadens udvalg for fremtidens uddannelse og forskning.

Stor inspiration
Marianne Stendell håber, at metoderne også kan inspirere andre erhvervsuddannelser, så det høje frafald på uddannelserne kan kommes til livs. Flere af regionens hospitaler har været med til at udvikle metoderne, og de gode resultater har fået de øvrige hospitaler til at tage metoderne til sig.

- Jeg glæder mig over, at Region Hovedstaden som en af landets største arbejdsgivere kan tage et socialt ansvar ved at bidrage til at flere unge får en uddannelse, siger Marianne Stendell.

I projektet har hovedstadsregionens fire social- og sundhedsskoler, 15 kommuner, seks hospitaler og fem psykiatriske centre sammen udviklet og afprøvet seks nye metoder for at blive bedre til at fastholde eleverne i uddannelse. To af metoderne henvender sig direkte til elever med en anden etnisk baggrund end dansk med sprogstøtte i skolen og mere erhvervsrettet sprogstøtte i praktikken.

- Ofte er det lidt at af et chok at komme fra skolens trygge rammer ud i praktik. Men projektets nye tilbud har givet eleverne et mere sammenhængende uddannelsesforløb, og har virkelig hjulpet dem til at holde fast i uddannelsen i stedet for at give op. Nu vil vi bruge de gode erfaringer til at danne et nyt grundforløb på SOPU. Det bliver en grundforløbspakke stærkt inspireret af de metoder, der er udviklet i nye læringsfællesskaber, for vi kan jo se, de virker, siger Charlotte Poulsen, formand for projektets styregruppe og konsulent på SOPU, Skolen for Sundhed, Omsorg og Pædagogik København og Nordsjælland.

Fakta om 'Nye Læringsfællesskaber'
• I alt 445 elever har afprøvet en eller flere metoder og 195 undervisere og praktikvejledere fra skole og praktik har været involveret i projektet.

• Region Hovedstaden har bevilget 5,6 mio.kr over en 2-årig periode og skoler og kommuner har finansieret resten af de i alt 10,1 mio. kr., som projektet har kostet.


• Metoderne:
- Erhvervsrettet andetsprogsdansk

- Individuel forberedelse af elever før praktikstart
- Introduktionsforløb i praktikken
- Trivselssamtaler
- Praktikguide Sprogstøtte i praktikken
- 5 dages kursus for vejledere og praktikansvarlige

tsp