DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

Støtte til fire kulturprojekter i udsatte boligområder

Høje Taastrup, Odense, Aarhus og Guldborgsund deler 4,6 mio. kr.
8. JUL 2020 11.55

Fire projekter i fire kommuner får tilsammen 4,6 mio. kr. fra Kulturministeriets pulje for kultur i udsatte boligområder. Formålet er at skabe fællesskaber, styrke aktivt medborgerskab og integration i udsatte boligområder.

De fire kommuner er Høje Taastrup, Odense, Aarhus og Guldborgsund, og projekterne er:

 • Høje Taastrup: 'Kysset'
  Projektet inddrager over tre år beboere og lokale kulturaktører i Taastrupgaard i udvikling af byrummet 'Kysset' via kunst, teater og arkitektur. Ambitionen er, at nye fælles erkendelser og konkrete kulturprodukter bidrager til at udvikle en levedygtig og demokratisk kultur med et aktivt, lokalt forankret kulturelt medborgerskab udsprunget af områdets ressourcer. (2.347.500 kr.)
 • Odense: 'Kulturskolen'
  Projektet består af kulturskoleaktiviteter for 3-12-årige børn med undervisning ved højt kvalificerede professionelle kunstnere og fælles events for elever i 0.-3. og 4.-6. klasse tilknyttet primært folkeskolerne og fire børnehuse i Vollsmose. (1.020.000 kr.)
 • Aarhus: 'Vi fællesskaber vores by'
  Et treårigt kreativt forløb med fokus på arkitektur og byudvikling, der udbygger og skaber nye kontaktflader på tværs af sociale, kulturelle og aldersmæssige skel i og omkring boligområderne Gellerup og Toveshøj i Brabrand. Projektet involverer workshops, undervisningsforløb og årlige udstillinger, som formidles lokalt og nationalt i samarbejde med etablerede udstillingsaktører.  (632.600 kr.)
 • Guldborgsund: 'Her, hvor vi bor'
  Projektet samarbejder med med lokale kulturaktører og professionelle kunstnere og lokale institutioner som skole, ungdomsklub om at involvere børn og unge aktivt i kulturtilbud, konkret byudvikling, en børne- og ungekulturfestival samt kunstneriske udtryk i det offentlige rum i Nykøbing F. (632.500 kr.)

Puljen består i alt af 20 mio. kr. der uddeles over fire år. Denne uddeling er den anden i rækken.

I alt 15 havde søgt støtte for tilsammen 19,8 mio. kr., og heraf blev de nævnte fire valgt og fik tilsammen 4,6 mio.kr. Sidste år blev der givet i alt 4,8 mio. kr. i støtte til tre projekter.

mk