DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger
Størst vækst i hovedstaden

Størst vækst i hovedstaden

Den økonomiske vækst ligger i hovedstadsområdet. I resten af landet er væksten beskeden
22. FEB 2012 12.10

STATISTIK: Den økonomiske vækst var højest i Region Hovedstaden i 2010, hvor bruttonational-produktet (BNP) voksede med 3,0 pct. Dermed øgede Region Hovedstaden afstanden til de øvrige regioner og stod i 2010 for mere end en tredjedel af landets samlede BNP, oplyser Danmarks Statistik. 

Det øvrige Danmark oplevede mere beskedne vækstrater. I Region Sjælland voksede  BNP med 1,2 pct., i Region Syddanmark med 0,8 pct. og i Region Midtjylland med 0,6 pct. I Region Nordjylland faldt BNP derimod med 0,3 pct.

Også i kategorien uden for region var væksten negativ med et fald på 4,9 pct. Uden for region omfatter aktiviteter,  der ikke kan henføres til en enkelt region, primært udvinding af olie og naturgas.

De regionale regnskaber viser, hvor meget der bliver produceret på arbejdspladserne i  regionerne, og ikke, hvor meget indbyggerne tjener. Når en arbejdstager pendler til en anden region, bidrager personen derfor til produktionen på arbejdsstedet.

cgt