Større suppleant-rokade i S efter byråds-exit i Nyborg

KORT NYT30. MAJ 2022 9.22

NYBORG: Efter sit exit fra Socialdemokratiet for en måned siden siger Jesper Nielsen (løsgænger) nu helt farvel til Nyborg Byråd i kølvandet på skandalen, hvor han forsøgte at købe nøgenbilleder af en 17-årig pige. Den formelle udtræden sker tirsdag, hvor hans plads overtages af S' førstesuppleant Vibeke Ejlertsen.

Hun var byrådsmedlem siden kommunens dannelse og frem til KV21 og har siden februar være indkaldt som sygevikar for byrådsmedlem Sonja Marie Jensen, der døjer med eftervirkninger efter corona. Når hun nu igen bliver fast byrådsmedlem, overtages sygevikariatet af Socialdemokratiets andensuppleant Claus Johanson.

Han har indtil nu været barselsvikar for byrådsmedlem Martin Stenmann, som imidlertid nu afbryder sin orlov på grund af de mange rokeringer i byrådsgruppen. Foruden de nævnte kommer Socialdemokratiets tredjesuppleant også i spil, nemlig Barbara Schultz, der skal være sygevikar for byrådsmedlem Rameesh T. Sambanther.

mk