Støjråd skal bekæmpe trafikstøj i Greve
Især trafikstøj fra Køge Bugt Motorvejen plager beboere i Greve Kommune.
Foto: Jens Dresling, Ritzau Scanpix

Støjråd skal bekæmpe trafikstøj i Greve

Støjgener fra trafikken skal have en ende. Et nyt støjråd bestående af plagede beboere skal være med til at at finde løsningerne.
14. JUL 2021 7.24

GREVE: Borgere i flere af landets kommuner oplever dagligt gener ved trafikstøj fra større veje, motorveje og togbaner. Forskellige kommuner har flere gange efterlyst statslig hjælp, men nu skrider Greve Byråd selv til handling og har vedtaget en handleplan for at bekæmpe trafikstøj. Et af initiativerne er oprettelse af et nyt støjråd. Det skriver kommunen.

Af indstillingen til byrådet fremgår det, at der senere på året vil blive udarbejdet et kommissorium for støjrådets arbejde, men opgaven lyder på at arbejde på en generel handlingsplan for trafikstøj i kommunen. Derudover skal de drøfte fordele og ulemper ved at tilmelde Greve Kommune til Gate 21, der er et grønt partnerskab, der også arbejder med trafikstøj.

- Jeg ville ønske, at vi kunne stoppe støjen med en byrådsbeslutning, men så enkelt er det desværre ikke. Derfor går vi nu strategisk til værks og afsætter først penge på budgettet, så vi kan få undersøgt, hvor det støjer mest, og hvilke indsatser der skal til for at nedbringe støjen, siger Marc Genning (V), der er formand for Plan- og Udviklingsudvalget.

Trafikstøj med i infrastrukturplan

Inden støjrådet nedsættes og begynder på arbejdet, er der dog andre ting, der først skal på plads. Byrådet vil have kortlagt støjniveauerne i hele kommunen, og indsatser mod trafikstøjen skal på budgettet for de kommende år.

Støjrådet kommer til at bestå af en formand, der udvælges af Plan- og Udviklingsudvalget, et byrådsmedlem fra hvert af byrådets partier og repræsentanter fra forskellige grundejerforeninger. Det gælder grundejere ud til motorvej, hovedveje og togbane. Forskellige fagpersoner inden for området skal også inddrages i rådets arbejde.

Udover forslaget om støjrådet blev det også vedtaget, at der sideløbende skal arbejdes med på handlingsplan. Til det skal der sammen med kommunale og nationale parter drøftes og sættes fokus på forskellige initiativer. Det gælder bl.a. udbygning af støjvolde og -hegn, støjreduktion i fremtidigt byggeri og støjreducerende asfalt.

Flere af disse tiltag som fx støjvolde og -hegn kan der også læses om i den infrastrukturplan, Folketingets partier indgik aftale om i slutningen af juni. Frem mod 2035 bliver der afsat tre mia. kr. til bekæmpelse af trafikstøj. Her er der dog primært fokus på de statslige veje og togbaner og ikke de kommunale.