Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

Stenrev forbedrer vandmiljøet markant

KORT NYT10. NOV 2020 13.12

SØNDERBORG: Det har betalt sig med et stenrev ud for Als, hvor torskebestanden er vokset betydeligt, siden der i 2017 blev etableret et stenrev. Det viser en undersøgelse, som forskere fra DTU Aqua har lavet med kameraoptagelser, skriver JydskeVestkysten.

- Det er ingen tvivl om, at de rette levebetingelser giver liv. Stenrev er godt. I mange år er de bare blevet fjernet i stedet for skabt, siger Bo Mammen Kruse, der er biolog ved Sønderborg Kommune og bestyrelsesmedlem i Als Stenrev.

Ved Als blev torskebestanden 100 gange større på ét år, og flere steder i landet ser man lignende successer med genskabning af rev, der også tiltrækker støre dyr som sæler og marsvin, når der kommer mere føde. Velux Fonden har bl.a. bidraget til etablering af stenrev i perioden 2016-2020. 

ibs