Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Statsministeren til offentligt ansatte: Vi har brug for jer!

I Helle Thorning-Schmidts åbningstale i Folketinget i dag, var der en hævet pegefinger: Vi har ikke råd til sprængte budgetter, sagde hun og varslede indførelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner
4. OKT 2011 13.41

FOLKETINGET: Da statsminister Helle Thorning-Schmidt tirsdag besteg talerstolen i folketingssalen, var det med en åbningstale, der varslede nye tider på en lang række områder - ikke mindst på miljø- og klimaområdet.

Den skrantende økonomi og genopretningen af den, fyldte også størstedelen af talen, men der blev også plads til et skulderklap til de offentligt ansatte og en formanende pegefinger til de, der har ansvaret forn at styre det offentliges økonomi.

Helle Thorning-Schmidt sagde:

'Vi skal bygge vores fremtid på stærke fællesskaber. Det gælder ude i verden. Det gælder herhjemme. En veldreven offentlig sektor er en grundpille i det danske fællesskab, i vores velfærdssamfund.

Jeg er stolt af de små mirakler, der sker hver dag på vores sygehuse, skoler, plejehjem, daginstitutioner og socialcentre. I de kommende år skal vi investere mere i vores velfærd. I uddannelser. I sundhed.

Men dansk økonomi er ikke i en situation, hvor vi har råd til at opfylde alle ønsker. Det nytter ikke noget at sukke efter de gode gamle dage. Ti'erne er nye tider, sammenlignet med halvfemserne og nullerne. Og vi skal bruge de nye tider som afsæt for nye muligheder. Vi skal have mod til at prioritere. Vi skal have mod til at gå nye veje.

Vi har ikke råd til, at det offentlige overskrider sine budgetter. Sprængte budgetter har været normen år efter år. Nu skal de holdes inden for de rammer, vi har fastlagt. Derfor vil regeringen indføre udgiftslofter for stat, kommuner og regioner.

Og vi har ikke råd til at lade den offentlige sektor stå i stampe. Vi skal tværtimod udvikle. Vi skal luge ud i bureaukratiet. Vi skal modernisere.

Derfor siger jeg til alle offentligt ansatte - til medarbejdere og ledere i kommunerne, regionerne og staten: Vi har brug for jer. For jeres faglige kunnen. For jeres kreativitet. I skal fortsætte den flotte indsats. I skal blive ved med at bruge ny teknologi, få nye ideer og finde nye og mere effektive løsninger.

Så vi kan frigøre ressourcer til hovedopgaven: Bedre velfærd til borgerne.'

Den ny statsminister afsluttede sin åbningstale med en appel til alle folketingets partier og en understregning af, at den nye regering faktisk ønsker et bredt samarbejde og at alle er med til at løfte. Hun sagde:

'Danmark har fået en ny regering. En regering, som vil skabe et nyt samarbejde for Danmark. For kun i samarbejde kan vi føre Danmark gennem den svære tid, vi står foran.

Kun ved at bøje os mod hinanden, kan vi sikre velfærden for vores børn og børnebørn.

Kun i samarbejde kan vi nå det, som, andre troede, var uopnåeligt...'

'...Vi har brug for et Danmark, der står sammen. Det er grundstenen i det regeringsprogram, vi har fremlagt. Det mest offensive og gennemarbejdede regeringsprogram nogensinde.

Vi er hele Danmarks regering. Og derfor vil vi gå ydmygt til vores opgaver.

I dag vil jeg række en hånd frem til de partier her i Folketinget, som ikke er en del af det nye flertal.

Danmark har brug for, at vi står sammen.' sluttede Helle Thorning-Schmidt sin tale og udbragte herefter et trefoldigt leve for Danmark.

mou

Foto: Mogens Engelund

Se hele talen her