Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Statsforvaltningen: Holstebro frikendt i sag om grundpriser

Statsforvaltningen Midtjylland rejste på baggrund af en artikel på dknyt.dk i 2010 om Holstebro Kommunes salg af grunde en tilsynssag

MIDTJYLLANDHOLSTEBRO: Det fremgik af en artikel på dknyt.dk i august 2010, at Holstebro Kommune som følge af at der fra januar 2011 skal lægges moms på salg af byggegrunde, ikke ville sætte grundpriserne i kommunen op med det fulde momsbeløb.

Nu har Statsforvaltningen afsluttet sagen, og finder ikke grundlag for at tilsidesætte kommunens vurdering af, at de fastsatte priser svarer til markedsprisen.

- Statsforvaltningen skal bl.a. føre tilsyn med, at kommunens salg af fast ejendom sker til markedsprisen. Vi har ikke været i tvivl om, at byrådet har handlet helt korrekt i forbindelse med prisfastsættelsen af grunde, efter at der nu skal betales moms af grundsalget. Men det er meget tilfredsstillende, at vi nu også har fået Statsforvaltningen Midtjyllands ord for, at der ikke er noget at sætte en finger på, siger kommunaldirektør Lars Møller.

Som grundlag for afgørelsen skriver Statsforvaltningen Midtjylland bl.a.:

'Statsforvaltningen har lagt vægt på, at kommunens grundpriser pr. 1. januar 2011 tager udgangspunkt i de priser, der var gældende før, og at priserne er fastsat under hensyntagen til antallet af grunde, der er solgt i området, samt den generelle samfundsmæssige udvikling på ejendomsmarkedet. Statsforvaltningen har ikke kommentarer til kommunens generelle praksis for prisfastsættelse af grunde'.

Sagens baggrund

  • Det fremgik af en artikel i dknyt.dk d. 18. august 2010, at Holstebro Kommune, som følge af at der pr. 1. januar 2011 skal lægges moms pa? salg af byggegrunde, ikke ville sætte prisen op pa? grunde i kommunen med det fulde momsbeløb. Statsforvaltningen anmodede pa? baggrund af artiklen Holstebro Kommunalbestyrelse om en udtalelse.
  • Kommunen har bl.a. oplyst, at den har usolgte byggegrunde pa? 35 lokaliteter i kommunen. Nogle grunde er udstykket for mere end 30 a?r siden, og der er fortsat en del grunde, der er byggemodnet for mere end 10 a?r siden.
  • I de udstykninger, hvor der ikke har været solgt mere end en grund siden 1. januar 2008, er det kommunens vurdering, at det manglende salg af grunde muligvis afspejler, at prisen er for høj, og at det i hvert fald ikke vil være muligt at sælge disse grunde, hvis prisen forøges. Kommunen har derfor besluttet, pa? trods af de nye regler om moms pa? byggerunde, at lade priserne være uændret.
  • Statsforvaltningen, der fører tilsyn med kommunerne, har bl.a. til opgave at sikre, at kommunens salg af faste ejendomme sker til markedsprisen. Statsforvaltningen udtaler i sagen, at den ikke finder grundlag for at tilsidesætte kommunens vurdering af, at de fastsatte priser svarer til markedsprisen. Statsforvaltningen har herved lagt vægt pa?, at kommunens grundpriser pr. 1. januar 2011 tager udgangspunkt i de priser, der var gældende før, og at priserne er fastsat under hensyntagen til antallet af grunde, der er solgt i omra?det, samt den generelle samfundsmæssige udvikling pa? ejendomsmarkedet.

lcl