DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger
Staten udhuler kommunernes selvstyre

Staten udhuler kommunernes selvstyre

Folketingets detailstyring har taget overhånd. Men det er sket fordi kommunalstyret trænger til et grundigt eftersyn, mener forfatterne til en ny bog. Følg debatten på AGORA
20. JAN 2012 12.49

Af Camilla Boyhus Madsen [email protected]

Forskningschef hos CEPOS, Henrik Christoffersen, og professor ved SDU, Kurt Klaudi Klausen, argumenterer i en ny bog med titlen ‘Den danske kommunekonstruktion', at kommunernes selvstyre er blevet voldsomt begrænset de seneste ti år. Folketinget blander sig i alt fra antallet af elever i en skoleklasse til antallet af pædagoger i børnehaven. Samtidig er kommunerne underlagt en stram skattestyring. Men udviklingen bør også give anledning til at spørge om detailstyringen har været nødvendig, mener Kurt Klaudi Klausen:

- De lokale politikere har typisk haft problemer med at træffe afvejede beslutninger vedrørende prioriteringer og reduktion i kvalitetsniveauer og i forhold til nedlæggelser af decentrale institutioner. Kommunerne har haft overordentligt svært ved at leve op til kommuneaftalerne og egne budgetter. De har ikke leveret det, der var begrundelsen for Strukturreformen: ansvarligt og effektivt ressourceforbrug med høj kvalitet i serviceproduktionen.

Lægmandsstyret
Henrik Christoffersen understreger dog, at kritikken skal ses i sammenhæng med de overordnede rammer, som kommunerne er underlagt:

- Den manglende fokus på forbedringer må forstås i forhold til den statslige styring af kommunerne. Får kommunerne mindre i bloktilskud, end hvad der svarer til fuld kompensation for pris- og lønstigninger, så er der i dette rationale tale om nedskæring af den kommunale service. Kommunerne er hermed i forhold til staten nødsaget til at holde fast i tænkemåden, at løft i produktivitet ikke er mulig, hvilket harmonerer med det folkevalgte lægmandsstyre, hvor de folkevalgtes opgave jo netop er at foretage prioriteringer - ikke at fremkalde stigende produktivitet gennem management.

Borgmester i Kolding, Jørn Pedersen (V), kan dog ikke genkende det billede, som forfatterne tegner:

- At påstå, at vi ikke har politisk råderum mener jeg ikke er korrekt. Og politikerne på Christiansborg kan roligt have tillid til os i kommunerne. Vi har nu vist, at vi kan holde budgetterne. Så nu er det måske på tide, at Christiansborg så bruger samme energi på, at resten af det offentlige system har samme styring og kontrol.

Har statens detailstyring af kommunerne taget overhånd? Eller har det været nødvendigt med stram styring for at holde kommunerne på rette vej? Deltag i debatten her.

Foto: http://www.flickr.com/photos/m-nicolson/6117233724/sizes/z/in/photostream/