DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger

Stadig udfordringer trods rekord-dyk for skat på Langeland

Uvant uenighed om budgetaftale. Stadig usikkerheder efter udligningsreformen.
23. SEP 2020 6.14
TEMA: Budget 2021

LANGELAND: Som hidtidig topscorer i kommuneskatteprocent (27,8) har Langeland med udligningsreformen ramt jackpot med en skattenedsættelse på rekordhøje 1,5 procentpoint, der ikke koster kommunekassen en øre. Eller rettere: Det er Langelands borgere, der får jackpot i form af lavere skat, Langeland Kommune har derimod stadig "grundlæggende økonomiske udfordringer", konstateres det i budgetaftalen for 2021.

Budgetaftalen er til en afveksling ikke enstemmig i år, det er til gengæld erkendelsen blandt aftalepartierne af, at der stadig trods udligningsreformen er en tilbagevendende budgetusikkerhed i fraværet af en flerårig aftale om særtilskud. Sidste år søgte kommunen 58 mio. kr. og fik 40 mio. kr., i år faldt beløbet yderligere til 37 mio. kr., konstateres det i aftaleteksten.

Men: "Langeland Kommune skal være økonomisk bæredygtig, uanset uretfærdige og særlige rammevilkår", hedder det næsten besværgende som punkt 1 i budgetaftalens oplistning af de overordnede rammer, der er enighed om. Aftalen afsætter desuden en række beløb til initiativer, som byrådet efterfølgende vil mødes om på en temadag, der skal munde ud i en implementeringsplan.

Partierne bag budgetaftalen er SF, Socialdemokratiet, De Konservative og Dansk Folkeparti, i alt 11 af byrådets 15 mandater, idet Venstre står udenfor. Budgettet andenbehandles og besluttes endeligt på byrådsmøde 5. oktober.

 

Se budgetaftalen.