Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

Stadig flere underretninger om børn

Både fagpersoner og private borgere er blevet mere årvågne, når børn og unge ikke trives
KORT NYT7. MAJ 2012 6.18

En rundspørge, som Morgenavisen Jyllands-Posten har foretaget til landets kommuner, viser, at antallet af de såkaldte underretninger i børnesager er steget med 41 pct. fra 2009 til 2011.

Lektor Karin Kildedal, Aalborg Universitet, er en af landets førende eksperter i familiesager, og hun ser to forklaringer på udviklingen: Barnets reform fra 1. januar 2011 indskærpede fagpersoners særlige pligt til at underrette, og de seneste års massive mediefokus på misbrugssager har gjort privatpersoner mere årvågne.

14 kommuner svarer i rundspørgen, at de ikke har opgørelser over, hvordan antallet af underretninger udvikler sig.

Dog påpeger Jane Findahl (SF), formand for børneudvalget i kommunernes forening, KL, at stort set alle kommuner i dag har udarbejdet retningslinjer om håndtering af underretninger. 

lcl