Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Spildevand skifter retning fra Limfjorden til Kattegat

Et fremtidssikret renseanlæg i Mariagerfjord skal også kunne aftage spildevand fra Rebild og Vesthimmerland.
19. MAJ 2020 13.13

MARIAGERFJORD / REBILD / VESTHIMMERLAND: Spildevand, der i dag håndteres på ni mindre lokale renseanlæg og løber ud i Limfjorden, er nu på vej til at blive pumpet i rør til Hadsund og efter rensning ud i Kattegat.

Mariagerfjord Vand a|s, Rebild Vand & Spildevand a/s og Vesthimmerlands Forsyning har en samlet plan om at lede spildevandet fra Mariagerfjords to nabokommuner til renseanlægget i Hadsund.

Samtidig ønsker Mariagerfjord Vand, at renseanlægget fremtidssikres til at kunne håndtere den stigende mængde spildevand fra især virksomheder i Mariagerfjord Kommune, fremgår det af sagsfremstillingen i Mariagerfjord, hvor et flertal i udvalget for teknik og miljø har godkendt planen.

Projektet indebærer blandt andet betyde en 26 kilometer lang ny spildevandsledning fra Aars til Tobberup ved Hobro, som kobles på Mariagerfjord Vands kloaksystem.

Ingen faglig grund til at forlænge rør

Miljøkonsekvensvurderingen - VVM - har været i offentlig høring i otte uger i alle tre kommuner, og det fremgår, at en borgerforening, grundejerforeninger, menighedsråd og havnen slår på, at røret ud i Kattegat bør forlænges med 3,5 kilometer.

I forvejen rager det 3,9 kilometer ud i Kattegat, og konklusionen i VVM-undersøgelserne er, at der ikke er en faglig begrundelse for at forlænge udløbet. De øgede spildevandsmængder vurderes heller ikke at påvirke havmiljøet, Natura 2000 områderne, badevandskvaliteten eller fiskeriet.

Ifølge rapporten vil det nye store anlæg i Hadsund medføre ekstra udledning af 36,5 ton kvælstof og to ton fosfor pr. år til Kattegat, mens nedlæggelsen af renseanlæg i Rebild og Vesthimmerland på den anden side vil betyde en reduktion på 46,5 ton kvælstof og seks ton fosfor til Limfjorden.

Ifølge Nordjyske var Peter Muhl (S) i udvalget for teknik og miljø i Mariagerfjord alene om at gå imod planen. Han mener, det er utopi at tro, at der ikke i fremtiden kommer skærpede krav til udledningen og ville gerne have haft en forsikring for, at ledningen bliver forlænget ud i Kattegat, hvis myndighederne på et tidspunkt stiller skærpede krav.

Natur- og miljøchef i Mariagerfjord Jørgen Ussing oplyser til DK Nyt, at udover godkendelsen i Mariagerfjord er planen blevet godkendt i de to tilsvarende fagudvalg i de to andre kommuner i maj, og er på vej til endelig behandling i de respektive byråd.