Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Sparetur nu til Fredericia

BUDGET 2012 Nabokommunerne har haft deres sparerunder, og Fredericia skal nu også spare - ikke 60, men 100 mio. kr.
30. AUG 2011 13.15

FREDERICIA: I marts i år besluttede økonomiudvalget, at der var behov for besparelser på 60 mio. kr. årligt for at skabe balance, men efter budgetseminar i weekenden stod det klart, at den økonomiske situation er langt alvorligere end hidtil antage, oplyser kommunen. Der er derfor behov for at forhøje sparekravet fra 60 til 100 mio. kr. for at genskabe den økonomiske balance.

- Vi kommer ikke uden om nedlæggelse af stillinger og dermed afskedigelser, når vi skal skære 100 mio. kr., og borgerne vil ligeledes komme til at opleve forringelser af den kommunale service. Vi vil naturligvis gøre alt for at reducere antallet af afskedigelser gennem naturlig afgang og omplacering af medarbejdere.

Over gennemsnittet
- Vore nabokommuner har været ude i større sparerunder end os i de foregående år, og det kan ses på størrelsen af serviceudgifterne, hvor vi i dag ligger et pænt stykke over både Kolding, Middelfart og Vejle. Men det har vi altså ikke råd til mere - nu er turen kommet til Fredericia.

Årsagen hertil er udgifterne til overførselsudgifter, dvs. kontanthjælp, sygedagpenge og førtidspension samt forsikrede ledige, der presser kommunens økonomi. Staten kompenserer godt nok kommunerne under ét for stigninger i disse udgifter, men da Fredericia Kommune har udgifter, der ligger et stykke over landsgennemsnittet, får kommunen ikke kompensation for den sidste del, og det svarer i runde tal til ca. 100 mio. kr.

Kommunens andel af sygehusudgifter ligger også over landsgennemsnittet svarende til ca. 20 mio. kr. Hertil kommer stigende udgifter til flere børn, unge, ældre og voksne handicappede for tilsammen ca. 15 mio. kr. årligt. Når der er indført 0-vækst i kommunerne, kan disse merudgifter kun findes ved at skære andre steder.

ka