Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Sorø satser på konsolidering

BUDGET 2012 Der er balance i 2012, men der skal hentes 30 mio. kr. på driften hvert af de kommende fire år, så kassen kan komme op på 75 mio. kr. i 2014
30. AUG 2011 11.39

SORØ: Udgangspunktet for budgetdannelsen i Sorø Kommune har de seneste år været anstrengt, lyder det i budgetoptakten i den sjællandske kommune.

Dannelsen af budget 2012 er ingen undtagelse, idet fokus i særlig grad er på fortsat konsolidering. Blandt andet skal der skabes et økonomisk råderum via et overskud på den ordinære drift med 30 mio. kr. årligt, altså i alt 120 mio. kr. over den 4-årige budgetperiode.

Budgetforslaget skal også sikre, at den gennemsnitlige kassebeholdning ved udgangen af 2014 er mindst 75 mio. kr.

I 2012 er der balance på den ordinære drift, og over de fire år er der et samlet overskud på knap 127 mio. kr. Prognosen for kassebeholdningen viser en gennemsnitlig beholdning på 75,7 mio. kr. ved udgangen af 2014.

Skoleområdet holdt for
- Når det trods det anstrengte udgangspunkt for budget 2012 er lykkes at opnå et budgetforslag i balance i 2012, skyldes det de seneste års indsatser og politiske prioriteringer. Allerede i 2009 tog vi fat med at gennemføre rationaliseringer og effektiviseringer bredt i den kommunale organisation, og der blev konkret besluttet korrigerende handlinger på særlige problemområder.

Vores fokus på konsolidering fortsatte i 2010, særligt i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2011, hvor vi besluttede at gennemføre omfattende omstruktureringer og servicejusteringer, bl.a. på skoleområdet, siger borgmester Ivan Hansen (S).

- I 2010 kom vi faktisk ud med et positivt regnskabsresultat, og på langt de fleste områder ser det også pænt ud for 2011. Det betyder, at vi i det store hele har styr på de store serviceområder, så som ældreområde og det specialiserede socialområde.