Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Sol og biomasse kan redde barmarksværkerne

De omstridte barmarksværker, som har skabt så megen vrede hos varmeforbrugere, kan med enkle midler komme videre
KORT NYT5. MAR 2012 13.08

Vejen ud af den onde spiral med dyre varmepriser, sure forbrugere og massiv negativ omtale for landets ca. 25 dyreste barmarksværker er solvarme og biomasse. Kombineret med en fokuseret indsats på at nedbringe omkostningerne, er vejen banet for en mere bæredygtig drift.

Det fremgår af en rapport, 'Redningsplan - små dyre naturgasfyrede fjernvarmeværker', som Dansk Fjernvarme og Foreningen af Danske Kraftvarmeværker netop har offentliggjort. 

De dyre barmarksværker har som regel relativt lange ledningsnet per forbruger, forholdsvis få forbrugere, et forholdsvis højt ledningstab og naturgas som brændsel. Og det sidste kræver et politisk initiativ, hvis værkerne skal kunne investere i biogasanlæg som afløser for et højt naturgasforbrug, fortæller Dansk Fjernvarmes nyhedsbrev.

Redningsplanen kræver også, at værkerne forlænger perioden for afskrivning af ledningsnettet. Men det vil ledningsnettenes levealder fuldt ud berettige til.

mou