DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger

Sønderborg vil ordinere kultur på recept

KORT NYT6. SEP 2020 15.06

SØNDERBORG: Aalborg, Nyborg, Vordingborg og Silkeborg har høstet så gode erfaringer med satspuljeprojektet "Kultur på recept", at Sønderborg nu også vil afprøve, om kommunens borgere kan få glæde af det. Der er foreløbig bevilget 1,5 mio. kr. til, at projektet kan køre i år og de næste to år, oplyser kommunen.

Evalueringen af projektet "Kultur på recept" viste, at otte ud af ti deltagere oplevede en bedre trivsel. Tilbuddet blev givet til borgere, som var uden for arbejdsmarkedet og led af moderat stress, angst eller depression.

Kultur på recept vil i Sønderborg Kommune bestå af et otte ugers kursus med to møder a to timer hver uge. Mødestederne vil være interne og eksterne kulturinstitutioner som fx aftenskoler, naturskoler, sangcentret, biblioteket mv. En kulturkoordinator skal være central aktør, suppleret med en kulturguide de pågældende steder til at formidle kulturel viden og aktivitet. Der ventes iværksat seks kurser i 2021 og seks i 2022.

ak