Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Sønderborg vedtager ældreplan efter gode råd fra de ældre

Aktive ældre i eget liv – med omtanke og omsorg. Det er nøgleordene for den plan, som politikerne i Sønderborg har vedtaget. Og så åbner et 'Living Lab', hvor velfærdsteknologi kan afprøves af kommende brugere
19. APR 2011 15.36

SØNDERBORG: Seniorudvalget og byårdet i Sønderborg Kommune nu har vedtaget en ældreplan, der har været under forberedelse et godt stykke tid.

Ældreplanen er blevet til i en proces, hvor de ældre selv - sammen med medarbejderne i ældreplejen - har bidraget til indholdet i planen. Det er sket på tre borgermøder i Sønderborg, Gråsten og Nordborg i september 2010. Emnerne for borgermøderne har været fremtidens pleje- og ældrebolig, fremtidens ældre, sundhedsfremme og forebyggelse, frivilligt arbejde, fremtidens medarbejder og fremtidens pleje.

Mere end 500 ældre har været involveret i processen, og de har f. eks. indleveret over 1100 postkort med vigtige udsagn om fremtidens ældrepleje.

Efter de tre borgermøder i september udarbejdede Ældreservice i Sønderborg Kommune et første udkast til Ældreplan, der igen blev præsenteret for de ældre og andre interesserede på endnu et afsluttende borgermøde i november.

Nogle af elementerne i ældreplanen er, at fremtidens ældreboliger skal understøtte, at den ældre er aktiv i eget liv, så behovet for en plejebolig udskydes længst muligt. Desuden skal der afprøves alternative boligformer for at skabe tryghed for ældre på de tidspunkter af døgnet, hvor ensomheden og utrygheden er størst.

Brugen af velfærdsteknologi har været flittigt diskuteret på borgermøderne. Teknologien giver mange fordele for både de ældre og for medarbejderne, men skal tages i brug i respekt for de ældres egne ønsker og med en god oplæring i brug af teknologien. For at få erfaringer med velfærdsteknologien etableres der nu et 'Living Lab', hvor de teknologiske løsninger kan demonstreres og afprøves af medarbejdere og borgere.

- Med Ældreplanen har vi nu fået en rigtig god platform for arbejdet i de kommende år. Vi har lyttet til borgernes ønsker og i Ældreplanen tilkendegiver vi, hvordan vi vil arbejde med ønskerne for, at de kan blive til handling. Jeg er imponeret over, hvor mange ældre og medarbejdere, der har engageret sig aktivt i processen frem mod Ældreplanen, og nu er det vores opgave som politikere at arbejde for at implementere planen, siger Jesper Rosanes (K), formand for seniorudvalget i Sønderborg Kommune.

mou