Socialtilsyn lukker Tvind-bosted
Botilbuddet, som nu skal lukke, er som en del af Det Nødvendige Seminarium i Ulfborg vest for Holstebro.
Foto: Claus Bonnerup, Ritzau Scanpix

Socialtilsyn lukker Tvind-bosted

Lav faglighed, en konfliktoptrappende ledelse og for stor brug af udenlandske studerende som ansatte lukker botilbud for voksne.
7. JUL 2021 13.20

HOLSTEBRO: Socialtilsyn Midt har besluttet at lukke botilbuddet DNS ITP ved Tvinds hovedkvarter i Ulfborg.  

Tilsynet konstaterer 28. juni efter et tilsynsbesøg, at stedet, som har plads til 12 beboere, "efter en samlet vurdering ikke har den fornødne kvalitet jf. §6 i lov om socialtilsyn". 

- Den pædagogiske kvalitet er blevet for dårlig, og derfor har vi lukket stedet, siger tilsynschef Ulla Andersen til Dagbladet Holstebro Struer.

Ifølge avisen har tilsynet blandt andet opfattet det som et forkert, let truende signal, at en af de faste pædagogiske ansatte ifølge videooptagelser havde medbragt en billardkø til en snak med en borger.

Betydelige mangler

Socialtilsynet har en lang række kritikpunkter mod DNS ITP efter tilsynsbesøget, fremgår det af Tilbudsportalen, hvor tilsynets konklusion er at finde. 

Blandt andet skriver tilsynet, at kvaliteten af den pædagogiske indsats er betydeligt udfordret.

"Der er i vurderingen lagt afgørende vægt på konkrete enkelt-episoder, hvor der ses betydelige kvalitetsmangler, hvilket resulterer i mistrivsel hos borgerne, at borgerne ikke mødes med den fornødne professionelle tilgang og forståelse for deres behov, og at ledelse og medarbejder ikke søger at tilpasse krav og forventninger til den enkelte borger i den konkrete situation," står der.

Desuden vurderer tilsynet, at bostedet ikke arbejder tilstrækkeligt med at forebygge vold og overgreb.

Mange studerende og konfliktoptrappende leder

Udbredt brug af ufaglærte og ofte unge udenlandske studerende har ifølge tilsynet afgørende betydning for den manglende kvalitet af den pædagogiske indsats. 

De studerende "udgør i praksis for stor en andel af personer, der kommer og går i tilbuddet samt tildeles et for stort pædagogiske ansvar i den daglige indsats, der leveres over for borgerne," skriver tilsynet og fortsætter:

"I vurderingen af tilbuddets organisation og ledelse lægges der endvidere vægt på enkeltstående episoder, hvor borgere i tilbuddet ikke bliver behandlet med den nødvendige respekt og anerkendelse, og hvor der fremgår indikationer på, at tilbuddets stedfortræder optræder konfliktoptrappende samt ikke formår at tilpasse krav og forventninger til den enkelte borger. Ligesom det vurderes, at enkelte borgeres trivsel og mentale sundhed påvirkes negativt ved at overvære ledelsens opførsel og adfærd overfor medarbejderne."

Desuden fastslår tilsynet, at ledelsen har fremsendt utilstrækkelige beskrivelser af to konkrete hændelsesforløb og ikke klart har svaret på, om der er anvendt magt eller ej.

For få penge bruges på borgere

Økonomisk vurderes der i budgetterne at være rimelig sammenhæng mellem kommunernes pris og den socialfaglige kvalitet, men ser man i stedet på regnskabet, er det en langt lavere andel af takstindtægterne, der bruges til borgerrelateret personale og aktiviteter, end det fremgår af budgettet. 

Stedet har fået tre måneders frist til at lukke og har i første omgang fire ugers klagefrist.