Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Socialrådgivere mister kontakt til udsatte børn og unge under coronakrisen

Ny undersøgelse viser, at socialrådgiverne har svært ved at få direkte kontakt med udsatte børn og unge under coronakrisen. Mange forældre reagerer ikke på socialrådgivernes henvendelser.

Coronakrisen har gjort det fysiske møde mellem socialrådgivere og borgere meget begrænset, og det går især ud over udsatte børn og unge. Det viser en ny undersøgelse fra Københavns Professionshøjskole.

55 pct. af socialrådgiverne svarer i undersøgelsen, at de har haft mindre kontakt med udsatte børn og unge under coronakrisen end tidligere, mens 33 pct. svarer, at de har den samme grad af kontakt.

Mens det kniber med kontakten til børnene, så er der ikke de tilsvarende problemer med kontakten til deres forældre. I den samme undersøgelse svarer 26 pct. af socialrådgiverne, at de har mindre kontakt til forældrene. 44 pct. har den samme grad af kontakt, mens 28 pct. faktisk har fået mere kontakt.

- Flere af socialrådgiverne svarer i undersøgelsen, at en del forældre slet ikke reagerer på henvendelser - hverken på telefon, brev eller mail - når socialrådgiverne forsøger at få kontakt. Det ser selvfølgelig dybt bekymrende, da socialrådgiverne har brug for at tale med dem om deres situation og mulighed for at støtte børnene i en tid, hvor de er isoleret i hjemmet, siger docent Frank Ebsen fra socialrådgiveruddannelsen ved Københavns Professionshøjskole.

Tilbagefald

Den manglende kontakt til udsatte børn og unge forventes at føre til endnu flere sager, når nedlukningen er slut. Således svarer 48 pct. af socialrådgiverne i undersøgelsen, at de regner med flere sager som følge af flere underretninger. Nogle af fritekstbesvarelserne fra socialrådgiverne i undersøgelsen lyder således:

- Jeg har set tilbagefald hos mange unge mennesker, da de har mistet deres skole eller praktikplads samt daglig kontakt til voksne, som ikke er en del af deres familie. Hjemmeundervisning og telefon opfølgning har ikke virket for de svageste og mest udsætte af vores borgere.

- Jeg er slet ikke i tvivl om, at der kommer flere sager. Dels har de familier, jeg arbejder med, fået det væsentlig dårligere i denne periode, og det viser sig meget tydeligt på nuværende tidspunkt. Jeg oplever børn og unge og forældre, der nu reagerer voldsomt på krisen.

Hurtige kommuner

Kommunerne har dog ifølge socialrådgiverne generelt ageret hurtigt og hensigtsmæssigt, og nye kommunikationsteknologier er taget i brug bl.a. til at træffe beslutninger om tvangsanbringelser.

Ifølge docent Frank Ebsen og lektor Mimi Petersen fra bør det nu undersøges nærmere, hvad teknologierne betyder for kontakten med børn og unge og ikke mindst for retssikkerheden, når de mest alvorlige beslutninger skal træffes

- Vi er nødt til at blive klogere på, hvordan covid 19-perioden har påvirket udsatte børn og unges trivsel og skolegang. Det er jo ikke utænkeligt, at vi kan komme ud for endnu en nedlukning i fremtiden, så vi skal lære af erfaringerne og forbedre indsatsen, siger Mimi Petersen.

ka